FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Eldledningsradar
PE-07


Bild PE-07

Den 24 november 1947 beställs från British Thomson-Huston Co Ltd 35 st AA nr 3 MK 7 för luftvärnets eldledning med beräknad levereras under mars 1948.

Engelsmän hade under våren 1946 i Göteborg demonstrerat några av den brittiska armens radarstationer, vilket ledde till anskaffning av en ny eldled-ningsradar (Mark 7 - PE-07; kortnamn MK 7,) samt den första spaningsradarn (293 M- PS 23).

Mark 7 var till skillnad från Er 2B fullt rörlig. En prototyp av föregångaren MK 4 hade inköpts under våren 1947.

Nu följde år av skriftväxlingar mellan Sverige och England. I skrivelser från den 23 april och den 27 maj 1947 redovisas att MK 7 står vid kaj färdiga för leverans till Sverige. Det engelska parlamentet vägrade dock i flera varvexporttillstånd. Motivet var att man inte tyckte det var lämpligt att modern radarmateriel skulle erbjudas utländska köpare före det att Englands egna behov var tillgodosedda. Först under juni och juli 1950 kunde Sverige få radarstationerna levererade. I en andra delserie inköptesytterligare 15 stationer eller totalt 50 stationer.

För ytterligare uppgifter se: FHT A08/03 Kjell-Erik Lindgren Sammanställning över arméns radarstationer från 1940-talet fram till början av 1960-talet.