FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

PQ-111 och PQ-113


PQ-111 på snorkelnPQ-111 indikator

PQ-111 på snorkel och Indikator PQ-111

PQ-111 var en tidig varnarutrustning som installerades på ubåtar av olika klasser under 1950- och 1960-talen.

Antennen, som var roterande, placerades på snorkelhuvudet. Anläggningen täckte X-bandet.

PQ-113 utgjorde en modernisering av PQ-111. Den täckte både X- och S-banden. PQ-113 installerades på ett stort antal fartyg, såväl ytfartyg som ubåtar.

Se vidare FHT-skriften Signalspaningssystem i marinen.