FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

Teletype- och Teleprintercentraler åren 1950-1963


De första fjärrskriftcentralerna i teletype- och teleprinternäten var byggda för manuell remsförmedling och bestod av en mottagare kopplad till varje abonnentlinje.

För sändning av trafik ut till abonnenterna fanns fyra remssändare i varje central, vilka sändare kunde kopplas upp via ett kopplingsfält till valfri linje för sändning till en eller flera adressater (gruppsändning) samtidigt.

Centralerna i teletype- och teleprinternätet var tekniskt lika uppbyggda, men med olika apparattyper; teletype- respektive teleprinterskrivare.

Centralerna byggdes ut för:

  • 20 linjer, 4 autosändare och 3 gruppsändare vid centralerna Nord, Nordväst, Sydväst, Ost
  • 15 linjer, 4 autosändare och 3 gruppsändare vid Central Väst
  • 30 linjer, 4 autosändare och 3 gruppsändare, vid central Syd
  • 10 linjer, 2 autosändare och 2 gruppsändare vid central Ost A och M.

Teletype och teleprinternätKrigsfjärrskriftnätets stomnät

Teletype och teleprinternät och Krigsfjärrskriftnätets stomnät.

Fjärrskriftcentraler, bemanning

Fjärrskriftcentraler, bemanning

Förslag på bemanning (2 bilder)

Förslag på planering av huvudcentral (HC)

Förslag på planering av huvucentral (HC)


Bilder från FV Teleprintercentral

FV teleprintercentral

 

FV teleprintercentralFV teleprintercentral

Fjärrskrivmaskin 303 och 308 Siemens T 68 MP resp T 68 SMRP

Fjärrskrivmaskin 303 och 308


Läs mer om teletype- och teleprintercentraler i dokumentet Fjärrskrift, allmänt (2,5 MB) Författare: Arne Svensson

Från ovanstående dokument är det inlagt länkar till förstoring av bilder och annan förklarande information som finns i "molnet". Länkar och bilder kommer inte upp i nytt fönster, utan man får gå tillbaka med "pil åt vänster" och då hamnar man på dokumentets förstasida. Ett tips är att ladda ned filen och läsa dokumentet från sin egen dator om man vill utnyttja länkarna.