FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Eldledningsradar
PE-44


1951 inköptes ett försöksexemplar av den franska (CSF) 3 cm avståndsradarn ”Er-223”.

Med ledning av erfarenheterna av denna station utarbetades under sommaren 1952, en teknisk specifikation på en avståndsradar, CT-282, för de beställda Contravessiktet (Cs m/48).

Ett intimt samarbete påbörjades mellan KAF, Contraves i Zürich och CSF i Paris. Icke minst för att få en lämplig mekanisk utformning av radarapp-araturen som skulle inpassas i siktena. Dessa hade från början inte konstruerats med tanke på utrymme för en avståndsradar.

Leverans av radarn (svensk beteckning PE-44/T) skedde i slutet av 1953.

För ytterligare uppgifter se: FHT A08/03 Kjell-Erik Lindgren Sammanställning över arméns radarstationer från 1940-talet fram till början av 1960-talet.