FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Eldledningsradar
PE-48


Bild PE-48

I slutet av 1955 beställdes hos CSF i Paris ett antal radarstationer i vilka Sverige från början skulle sammansätta siktes- och radardelen till en funktionell enhet.

Uppdraget att tillverka prototypsiktena (Cig 760) gavs först till Arenco som dock saknade erfarenhet från elektronikområdet. Arenco beställde därför 1958 en prototyp till siktets eldledningsradar från LM Eriksson. Eriksson hade 1956 av rationaliseringsskäl flyttat sin radarverksamhet från Stockholm till Mölndal.

1960 seriebeställdes radarn som fick benämning PE-48/T. Leveranser av färdiga stationer påbörjades först i mitten av 1964.

I mitten av 1980 talet modifierades PE 48/T av LM Eriksson varvid stationen försågs med en s k MTI-tillsats (Moving Target Indikator). Detta innebar att stationen undertryckte stillastående ekon (t ex terräng, regnmoln, remsor etc) medan rörliga ekon t ex flygplan framträdde obehindrat
.
Samtidigt infördes en IK-utrustning (IgenKänning av eget flyg) benämnd PI-811. Byggd av SATT. Stationen modifierades senare i samband med att Cig 760 uppgraderades till Cig 790.

För ytterligare uppgifter se: FHT A08/03 Kjell-Erik Lindgren Sammanställning över arméns radarstationer från 1940-talet fram till början av 1960-talet.