FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Eldledningsradar
PE-49


Bild PE-49

PE-07 ersattes i början av 1960-talet av den i England (av EMI) specialbyggda stationen ”Green Archer” med svensk beteckning ”PE-49/T”. Förutom för huvuduppgiften - inmätning av granateld - kunde den även användas för ledning av helikoptrar och lätta flygplan till bestämda punkter.

Vid lägesbestämning av fientlig pjäsplats görs två radarmätningar då projektilen befinner sig i den uppåtgående delen av banan, varvid data erhålls i form av polära koordinater. Dessa omräknas till kartesiska koordinater (x- y- och z- koordinater ) och inmatas i en kalkylator av elektromekanisk analogityp. Ur dessa värden och den uppmätta tiden mellan de två mätningarna räknar kalkylatorn ut pjäsplatsens läge.

Vid inmätning av den egna granateldens läge görs två mätningar i den nedåtgående delen av projektilbanan. Databehandlingen sker i princip på samma sätt som vid lägesbestämning av fientlig pjäsplats.

För ytterligare uppgifter se: FHT A08/03 Kjell-Erik Lindgren Sammanställning över arméns radarstationer från 1940-talet fram till början av 1960-talet.