FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Ljudmätutrustning 4


Bild Ljudmätutrustning 4

De första spåren som gått att finna avseende ljudmätutrustning 4 I skrivelsen refereras till att man i krigsorg skall ha två ljudmätplutoner/undkompani i stället för en. Man vill anskaffa ytterligare 11 ljudmätutrustningar mod GR-8 , och önskar arméattachéns hjälp med att påskynda beställningen. KAF/EA Radarbyrån kunde sedermera redovisa att ingen nyanskaffning av ljudmät 4 var möjlig. Då i likhet med senare år hindrade även ett inköpsstopp. Många protokoll och möten följde, men vi fick alltså nöja oss med endast 12 utrustningar av typ GR-8 /Ljudmät 4.

Ljudmätutrustning GR-8 är utformad för att uppfatta ljudet från artillerield eller brisader och registrera skillnaden i tid mellan ljudvågornas ankomst till högst sex mikrofonplatser. Mikrofonerna kunna placeras så att de bilda olika geometriska figurer (linje, båge, triangel eller oregelbundet) med ett mellanrum mellan varje enskild mikrofon om högst 2000 yards (En yard ca 0,9 m)En eller två förvarnarpostställen grupperas framför ljudmätpostlinjen, på så stort avstånd att ljudet uppfattas så tidigt att ljudmätapparaturen hinner startas innan samma ljudvåg når mikrofonerna.

För ytterligare information se: FHT A05/03 Ljudmätutrustning 1920-1980 Kjell-Erik Lindgren.