FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


Radar till Rbs 67


Rbs 67

Luftvärnsrobotssystem 67 kan uppträda autonomt utan stöd av andra stridsledningssystem. Underrättelser om luftläget erhålles från två spaningsradarstationer, PS-51/R och PS-52/R. PS-51/R är av pulstyp och sänder på L-bandet. Räckvidden är 11 mil med en högsta höjdtäckning på 18 km. Radarlobens undersida går inte riktigt ner till horisonten, varför flygplan på lägsta höjd kan undgå upptäckt.

För spaning på lägsta nivå används CW-spaningsradar PS-52/R. Den arbetar på X-bandet och är av dopplertyp. CW-spaningsradarns räckvidd mot mål på lägsta höjd är 60 km.

Bilder från spaningsradar indikeras på PPI i stridsledningscentralen vid rbkomp.

Elektroniska kommandon ges till eldenheten som består av belysningsradar och startlavetter med vardera tre robotar. Belysningsradarn är också en Dopplerradar och arbetar på X-bandet.