FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PN-50


Den flygplansburna utrustningen PN-50

Den flygplansburna utrustningen PN-50

PN-50 var en flygburen navigationsutrustning som användes för navigering i flygvapnets flygplan S 29, J 30, A- S- och J-varianteterna av fpl 32, J 33, J 34, J 35 fpl.typerna A, B och Sk under åren 1954-1978.

Tillsammans med navigeringsfyrarna PN-53(Eureca) och PN-51(Anita) samt landningsfyr PN-52 (Barbro) gav den flygföraren uppgifter om avstånd och riktning till fyrarnas läge respektive landningsbanans sättpunkt.

PN-50 var uppbyggd av sex enheter:

 • Sändar- och mottagarenhet (S/M-enhet)
 • Tidbasenhet
 • Spänningsstabilisator
 • Manöverlåda
 • Indikator (katodstrålerör) och
 • Avståndsinstrument

PN-50 fanns i 6 olika konfigurationer PN-502/A, PN-503/A, PN-504/A, PN-505/A, PN-506/A och PN-507/A. De skilde sig i huvudsak åt genom olika monteringsbäddar som var konstruerade för att passa i olika flygplan.

Kommunikationen mellan PN-50 och radarfyrarna skedde med pulsade signaler på   VHF-bandet. Flygföraren valde fyr genom att ställa in fyrens frekvens med manöverlådans kanalväljare.

Med manöverlådans funktionsväljare kunde flygföraren välja navigerings- eller landningsfunktion. Information om avstånd och riktning presenterades på avståndsinstrumentet och indikatorns katodstrålerör.

I navigeringsfunktion bestämdes riktning och avstånd till navigeringsfyr PN-51 med hjälp av frågepulser som sändes ut av PN-50 och som besvarades av PN-51. Fyren sände ut signalen via en rundstrålande antenn och i flygplanet togs signalen emot via två antenner, en på vardera vingen. Tiden mellan utsänd frågepuls och mottagen svarspuls utgjorde ett mått på avståndet.

På samma sätt erhölls avstånd till landningsfyr PN-52, men riktnings-information utvärderades från två av fyren i banriktningen utsända signallober som togs emot av en rundstrålande antenn på flygplanet.

PN-50 utvecklades och tillverkades av Svenska Philips och var en och vidareutveckling av PN-53.

 • Utvecklingsuppdraget beställdes från Svenska Philips den 15/6 1951 med framtagning av tre prototyper för PN-50/A. Protyperna levererades den 23/6 1954.
 • Den 14/5 1955 beställer KFF 265 st PN-505/A till ett sammanlagt pris av 3 728 815 Kr (14 071 kr/st).
 • För framtagning av ” 3 st Prototypanläggningar för PN-505/A” erhåller Svenska Philips  den 2/6 1955 en beställning på 100 000 kr.
 • Den 29/12 1955 erhåller Svenska Philips ytterliggare beställningar på PN-505/A och PN-506/A.
 • Den 15/2 1956 beställs PN-50 utrustningar hos Svenska Philips för
  1 200 000 kr.
 • Den 5/3 1956 beställs 211 st PN-505/A för 3 201 503 kr samt 142 st PN-506/A för 1 537 860 kr. Leverans mellan april 1957 till april 1959. Från CVA beställs leveransbesiktning av den beställda utrustningen till en kostnad av max 70 000 kr.
 • Den 12/4 1957 beställs 200 st PN-507/A

Det blev många beställningar av PN-50 hos Svenska Philips och utrustningen får ses som en stor framgång för företaget.