FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Kungliga Södermanlands flygflottilj F11 1941-1980


Vakten F 11

Bakgrund
F11 startade 1941 med personal ur bl.a. F3 på Malmen som var en armé- spaningsflottilj främst avsedd för samverkan med vår armé inom landets gränser.

I slutet på 1930 talet blev det uppenbart att vi måste ägna vår uppmär-ksamhet på vad som hände utanför våra gränser, främst över våra omgivande havsområden.

F11 fick därför från början som huvuduppgift att utföra fjärrspaning.
Den första flygplanstypen blev därför S16 Caproni ett flygplan med lång räckvidd.

Ansvar för all spaning
S16 Caproni ersattes av Saab S18A för fjärrspaning 1946.

När F3 ombildades till jaktflottilj 1948 utökades F11 till fyra flygande divisioner (numrerade 1, 2, 3 och 5 divisionen). Den 5.divisionen blev försedd med de nyanskaffade S31 Supermarine Spitfire med inriktning på flygfotografering på högsta och lägsta höjd.

F11 blev därigenom flygvapnets största flygflottilj med bland annat staben förstärkt med en underrättelsefunktion.

Uppgiften blev därmed utökad till samordning av all slags spaning, endast en spaningsdivision ytterligare fanns vid F21 i Luleå.

Slut på propellerepoken
Jetåldern kom 1954 då spaningsversionen av SAAB Tunnan, S29C, kom i tjänst och ersatte S31. Dessförinnan hade den flygande personalen flugit in sig på jetplan med J28 Vampire. Propellerepoken avslutades 1958 då S18A helt ersattes av S32C, Spaningslansen, för fjärrspaning.

1965 tillkom spaningsversionen av Draken S35E, som ersatte S29C som fotospaningsplan.

Detta var den sista ombeväpningen på F11 innan nedläggningen.

Avveckling

F11 avvecklades 1980.

Flottiljingenjören, flygdir Nils Toll skrev en artikel "F11 firar 20-årsjubileum" som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 2 1961. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F11 vid den tiden.

(Källa: AEF)


29 augusti 2016

I samband med att Flygvapnet i år fyller 90 år besöker Flygvapenchefen, Generalmajor Mats Helgesson, under året samtliga nedlagda flygflottiljer och förrättar där en minnesceremoni. Ett föredömligt flyghistoriskt initiativ.

Vid f.d. F11 ägde besöket rum den 29 augusti. På eftermiddagen samlades närmare 60 personer i Flygplanhallen, förutom CFV och representanter från Flygvapnet, inbjudna F11 Veteraner, representanter från kommunen, Länsstyrelsen, Skavsta flygplats, media, m.fl.

Museichefen Gunnar Vieweg hälsade besökarna välkomna varefter NFF:s ordf. Lennart Hjelte gav kort information om museet, och Gunnar Wolving, major och tidigare divisionschef på F11, berättade om F11-Veteranerna.

Museets introduktionsfilm spelades upp för besökarna innan det var dags för en enkel fika med mingel, varefter alla förflyttade sig sig ut till minnesplatsen över stupade kamrater.

Luftstridsskolan (LSS) som är traditionsbevarande för F11 svarade för marschmusik och fanborg när CFV marscherade in tillsammans med Gunnar Wolving.

I sitt tal uppmärksammade Flygvapenchefen den stora betydelse F11 och flygspaning haft för landets säkerhet.

Gunnar påminde om den goda andan och kamratskapet på F11 och avslutade med en tyst minut över kamrater som flög ut på uppdrag men aldrig återvände.

Den krans som sedan Gunnar tillsammans med Flygvapenchefen lade ner bar flottiljens devis PACI ET LIBERTATI. (För fred och frihet).

Minnesstundminnesceremoni

(Källa: NFF Medlemsnytt 3/16)


Artiklar ur FlygvapenNytt

Slutfluget på F 11 (nr 3/79)

Tema F 11 (nr 2 o 3/71)

Tjugoårsjubileum på F 11 (nr 2/61)

-----------------------------------------------------------------------------

Hänt på F 11

Nr 3/64 - Lottor på undkurs


Artiklar ur TIFF

F 11 Museum (nr 1/09)


Artikel från Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)

F 11 (SFF)

F 11 Museum (SFF)


Böcker

FV Förband och Skolor 1900-talet, Braunstein

Kungl Södermanlands Flygflj, F11 1941-1980, Norrbom Gösta


Länkar

Kungliga Södermanlands flygflottilj, F11 (Bygdeband)