FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Flygvapnet

Organisation

Luftförsvarssektor m/50


(Nedanstående information gavs ut 1961

Inom varje sektor utövas den operativa ledningen från en luftförsvarscentral (lfc). Lfc består av luftbevakningscentral (lc), jaktcentral (jc) och luftvärns-central (lvc). Lc insamlar allt underlag om luftläget från spaningsradarstationer och optisk luftbevakning. Jaktflygplanen ledes från jc och inom sektorn framskjutna jaktradarstationer.

Luftvärnet inom sektorn ledes operativt från lvc.

Ledningen av luftförsvarssektor m/50.

Eskaderchefen
leder och samordnar, under chefen för flygvapnet luftförsvar och spaning inom tilldelat eskaderområde;

Sektorchefen
leder och samordnar, under eskaderchefen, luftförsvaret inom luftförsvars-sektorn. Sektorchefen ansvarar biträdd av flygchefen för detaljplanläggningen
av jaktsvep, eskort och attack sant övervakar förbandens verksamhet på baserna.

Stridslednings- och luftbevakningschefen (strilch) leder under sektorchefen
verksamheten vid sektorns stridslednings- och luftbevakningsförband samt ansvarar för den tekniska och administrativa tjänsten i lfc.

Eskaderjaktledaren (eskjal) utövar, under eskaderchefen, den direkta operativa ledningen av luftförsvaret, inom eskaderområdet.

Sektorjaktledaren (jal) utövar under eskaderjaktledaren den direkta operativa ledningen av luftförsvaret inom sektorn.

Luftbevakningsledaren (lbevled) utövar under sektorjaktledaren den direkta operativa ledningen av luftbevakningen inom sektorn.

Luftvärnsledaren (lvled) utövar under sektorjaktledaren den direkta operativa ledningen av inom sektorn grupperat territoriellt luftvärn, flygfältluftvärn, samt luftvärn vid marina baser.

Trådjaktledaren (tråjal) biträder sektorjaktledaren för sambandet med kommandocentralerna (kc) och jaktförbanden på baserna.

Biträdande sektorjaktledaren (bijal) fördelar ledningsuppdrag och frekvenser på sektorns radarjaktledare.

Chefsradarjaktledaren (chefsrrjal) leder under biträdande sektorjaktledaren verksamheten i sektorns oprum med indikatoranläggning m/59.

Radarjaktledaren (rrjal) utför den direkta stridsledningen av jaktflygplanen i luften.

Sektortrafikledaren (sektortl) leder flygsäkerhetstjänsten inom sektorn,

Spanings- och attackövervakaren (savak) planlägger och övervakar spanings- och attackverksamheten inom sektorn.

Bild Ledning inom luftförsvarssektor m/50

(klicka för större bild)

Sektorindelning 195