FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PV-883/F (1990-)


PV-883/EWR

 

Allmänt
Under början av 1980 talet bestämdes att prov och försök skulle genomföras med C-bandsradar, som till en början syftade till att få ett rikstäckande vädernät för väderspaning och prognosverksamhet.

Vindvisering med följradar (X-band) var på väg att ersättas med annan följmetodik och de radar som fanns för det ändamålet (PV-301/Meteor 200) utgjorde inte något riktigt alternativ för rikstäckande väderspaning och gallrades därför successivt ut.

SMHI hade en C-bandsradar, ELECTRONIC ENTERPRICE COORP (EEC), av äldre modell, som uppgraderades av Ericsson i Mölndal.

FMV anskaffade ett nytt EEC system 1981 (PV-881), som installerades i Luleå.
Respektive systems funktionalitet skulle sedermera utvärderas och resultatet ligga till grund för anskaffning av den utrustning som skulle utgöra det Svenska väderradarnätet SWERAD.

I mitten på 1980-talet beslöts att nätet skulle byggas med Ericsson väderradar (EWR).

Inom försvaret installerades den första PV-883 1991 i Karlskrona/Rödeby. Därefter följde, Örnsköldsvik, Luleå, Hudiksvall och Kiruna 1996.

SMHI installerade sina radar från ”Ericsson Weather Radar (EWR)”, med början i Norrköping, Stockholm/Arlanda, Jonsered och avslutades med Leksand 1994.

Jonsered installerades av Ericsson i medverkan av FM, (som stod för det fortifikatoriska), som ett referenssystem för kunder. Utrustningen övertogs senare av SMHI.

Under 1990 talet byggdes, på medel från bl.a. Nordiska Rådet, ett för Norden gemensamt nät, för presentation av väderradarproduktioner benämnt NORDRAD.

Under 2000-talet  installerades ytterligare en PV-883 (som köptes begagnad från Italien) av  FM. Denna station installerades på Hallandsåsen norr om Ängelholm.

På senare år har PV-883 datautrustning uppdaterats, vilket bl. a medfört dubblerat doppleravstånd från 120 till 240 km.

NORDRAD-systemet bestod år 2000 av ca 22 väderradarstationer, i Norge, Danmark, Finland och Sverige. Resultatet kan alla se i SVT väder-presentationer, som kommer i samband med nyhetsuppläsningarna.

I dag år 2013, är radarbilden sammansatt av sammanlagt 35 väderradar-stationer, i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland och Lettland.

Radarsamarbetet mellan de meteorologiska instituten i de berörda länderna pågår ständigt för att uppnå bättre täckning och prognoser.

Tekniska data

  • Frekvensband C-band (5600-5650 MHz)
  • Uteffekt 250 kW
  • Pulsvidd 0,5 och 2 μs
  • PRF 900/1200 och 250 Hz
  • Lobbredd 0,9°

Antenn

  • Paraboldiameter 4,2 m
  • Radomdiameter 6,7 m

För mer information om väderprognoser och radartäckning se SMHI Radar.

Dokument där det finns mer att läsa om PV-883/F

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet
(F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB)
(F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Militär vädertjänst i Sverige under 1900-talet (13 MB) Författare: Sten Haglund, Anders Söderman. (F08/08)


Länkar

Civila och militära radarstationer i Blekinge (Göran Mossbergs hemsida)