FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Rk-02


Mottagarenhet Rk-02Sändarenhet Rk-02

Mottagarenhet Rk-02                                Sändarenhet Rk-02

Behovet av ny markradio uppstod i samband med projekteringen av Stril-60 och Bas-60. Beslut togs om att införskaffa en radio för stridsledning. De första proven med utsändningen av styrdata över radio visade att frekvens-modulering var att föredraga före amplitudmodulering och att datainforma-tionen krävde större LF-bandbredd än vad som gällde för talöverföring. Valet för den nya radion föll på en modifierad radiostation RK 01 som några år tidigare levererats av Standard Radio & Telefon AB (SRT).

Kraven på AM och FM, specialingång för styrdata och halvledarnas intåg medförde att det blev en helt ny radiostation som fick benämningen Radiostation RK 02.

I början av 60-talet beställde Kungliga Flygförvaltningen (KFF) av SRT c:a 400 radiokanaler med separata sändare och mottagare.

Beställningen gjordes som ett tillägg till den tidigare RK 01 beställningen. Successivt kom de nya kraven som infördes i mötesprotokoll, detta är troligen anledningen till att någon teknisk specifikation inte finns. Det var också innan
Flygstaben utgav Tekniskt Taktiska Ekonomiska Målsättningar (TTEM). Klart var att frekvensområdet skulle vara 103-156 MHz, amplitud- och frekvens-modulering samt LF-ingång på sändaren för styrdata. Enheterna skull vara uppbyggda som RK 01 enheterna och passa i samma typ av stativ.

Utvecklingen skedde hos SRT i Ulvsunda Bromma med heltransistoriserad mottagare och fasmodulator i sändaren. Det var en mycket tidig transistor-iserad utveckling som inte var helt problemfri.

Serieleveransen startade 1962 med stativ och kontrollenheter och 1964 med sändar- och mottagarenheter.

Installationen av Radiostation Rk-02 startade 1966. Några år tidigare hade Bas-60 börjat att uppföras med brist på radio. Detta innebar att Rk-02, som var avsedd för Stril, först installerades i Bas-60 för att några år senare bytas mot Radiostation Rk-01 som demonterades från vissa strilanläggningar. Rk-02 blev därefter en ren strilradio.

Vissa radiostationer fanns kvar i operativ drift år 2008. Det innebär att radiostation Rk-02 är den radiostation inom flygvapnet som varit längst i drift.

De c:a 400 radiokanaler som inköptes innebär också att Rk-02 antalsmässigt var en av flygvapnets mest förekommande markradiostation. Det ger utvecklingen av RK 02 ett högt betyg som i över 40-år har använts med hög operativ tillgänglighet och låga underhålls- och driftkostnader.

Under den sista 10-årsperioden har antalet operativa radiokanaler avsevärt reducerats i takt med neddragningen av radioanläggningar och därmed gett möjligheten att ”kannibalisera” demonterade utrustningar för att få reservdelar. 

Teknisk data

Allmänt

 

Antennimpedans

50 Ω

Frekvensområde

103—156 MHz 

Kanalseparation

50 KHz

Sändningsklass

A2, A3, A3B, F3

LF impedans

600 Ω


Sändarenhet RK 02

 

Uteffekt

40 W

Spurious

>70 dB

Brum och brus

>45 dB vid 100% modulation

Frekvensstabilitet

<± 3 ppm

Frekvensnoggrannhet

±15 ppm inom 0 till +45º C


Mottagarenhet RK 02

 

Känslighet AM,

10 dB (S+N)/N vid 5µv EMK, 30%

                  FM

25 dB vid 5µv EMK

Selektivitet

Min 30 KHz vid    -3 dB

 

Max 70 KHz vid -70 dB

 

Max 100KHz vid-90 dB

Mellanfrekvens

1:a MF  10,7 MHz

 

2:a MF   470 KHz

Brusspärr

2µv - 200µv

Bikanaldämpning

>70 dB

Oscillatorutstrålning

<20µv

För mer information se FHT dokument Radiostation RK 02 (1,8 MB) Författare: Arne Larsson. (F10/07)