FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

FFRL/FTN

Byggnader, Anläggningar, Materielskydd


Inledningsvis byggdes FFRL med provisoriska byggnader. Efterhand specificerades ordinarie byggnader med grundkraven: De skulle vara skyddade (vara av bunkertyp), de skulle ha plats för reservkraft och knutstationerna skulle ha plats för reservkraftaggregat.

Under 70-talet med en ny hotbild med precisionsstyrda vapen, byggdes nedgrävda betongkasuner med elektroniken monterad i containrar och med så låga master som möjligt.

Nedan finns några bilder med exempel på utformning av anläggningarna   

FFRL-anläggning

FFRL-anläggning.

FFRL-anläggning mmLS länktorn

FFRL anläggning byggnad och antennmaster. Provisorisk byggnad från försöksnätet.

Länkstråk

Länkstråk.

BetongkasunContainer

Betongkasun. Container.

Containeranläggning, översiktContaineranläggning, översikt

Containeranläggning, översikt.

Containeranläggning, översikt

Containeranläggning, översikt.


Artiklar ur TIFF

Bra, bättre anläggningsdokumentation (nr 1/00)


Åter startsidan