FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

FFRL/FTN

Strömförsörjning


Samtliga anläggningar i stomnätet utformades med avbrottsfri kraft för teleutrustningen, dessutom batterireserv och ofta dubbla motorelverk.

Motorelverkens drivmedelförsörjning är genom förhållandevis stora dieseltankar säkerställd för lång autonom drift.

Några bilder med tidiga elverk återfinns nedan.

Reservkraft, ASEAMomentan aggregat Hägglund

Reservkraft ASEA. Momentan aggregat Hägglund

Elverk 506,MT Hägglund 18.5/2B motorelvrek 18,5 KVA

Elverk 506,MT Hägglund 18.5/2B motorelvrek 18,5 KVA.


Artiklar ur TIFF

Modifiering av reservkraft för försvarets fasta radiolänknät (nr 3/75)