FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo
Multiplexutrustning TM-13
M3981-013000


Tillverkare Standard Radio och Telefon, Sverige. I drift i FTN 1966 - ?

TM-13 från SRT beställdes som komplement till de TM-6 som beställts från Ericsson.

De ingick i FFRL stomnät när detta byggdes ut till 300 kanalskapacitet.

ALLMÄNT
TM-13 är en multiplexutrustning för bärfrekvenstelefoni. Den omfattar terminalutrustning med vilken man kan bilda ledningsgrupper med 24, 120 och 300 telefonikanaler för överföring över radiolänk eller koaxialkabel. I terminal-utrustningen ingår även utrustning för genomkoppling och avgrening av 12-grupper och 60-grupper, samt avgreningsfilterutrustning som avgrenar 60-grupperna 1 och 2 från 300-kanalsystemet.

Ledningsgrupperna bildas med hjälp av modulatorutrustningar och tillhörande oscillator- och kraftutrustning.

TM-13 Oscillatorstativ GMUTM-13 Ledningsgruppstativ

Oscillatorstativ GMU                             Ledningsgruppstativ
(Bilder FHT)

TM-13 Kanalmodulatorutrustning KMU

Kanalmodulatorutrustning KMU
(Bild FHT)

TERMINALUTRUSTNINGAR

24-kanalsystem (se blockschema bild 1)

 • Kraftutrustning Vs M3981-013138 och Is M3981-013148 (G12404)
 • Kanalmodulatorutrustning 1/12, M3981-013158 (G12115)
 • Ledningsgrupphylla 12/24, M3981-013178 (G12120)
 • Oscillator (KMU), M3981-013238 (G12225)
 • Oscillator (GMU), M3981-013248 (G12230)
 • Gruppgenomkopplingsutrustning F5995-003612 (G12129) eller F5995-003614 (G12135)

Bild 1

Bild 1

120-kanalsystem (se blockschema bild 2)

 • Kraftutrustning Vs M3981-013138 och Is M3981-013148 (G12404)
 • Kanalmodulatorutrustning 1/12, M3981-013158 (G12115)
 • Gruppmodulatorutrustning 12/60, M3981-013168 (G12117)
 • Ledningsgrupphylla 60/120, M3981-013208 (G12125)
 • Oscillator (KMU), M3981-013238 (G12225)
 • Oscillator (GMU), M3981-013248 (G12230)
 • Distributionsfält (eventuellt), M3981-013268 (G12257)
 • Gruppgenomkopplingsutrustning F5995-003612 (G12129) eller F5995-003614 (G12135)

Bild 2

Bild 2

300-kanalsystem (se blockschema bild 3)

 • Kraftutrustning Vs M3981-013138 och Is M3981-013148 (G12404)
 • Kanalmodulatorutrustning 1/12, M3981-013158 (G12115)
 • Gruppmodulatorutrustning 12/60, M3981-013168 (G12117)
 • Ledningsgrupp 60/300, M3981-013228 (G12128)
 • Oscillator(KMU), M3981-013238 (G12225)
 • Oscillator (GMU), M3981-013248 (G12230)
 • Oscillator (300), M3981-013278 (G12240) och M3981-013288 (G12880)
 • Distributionsfält F5995-002787 (G12255)
 • Gruppgenomkopplingsutrustning F5995-003612 (G12129) eller F5995-003614 (G12135)
 • Avgreningsfilterutrustning F5995-003613

Bild 3

Bild 3

TEKNISKA DATA

LF-sida mot växel

 

Koppling

Fyrtrådsdrift och likströmssignalering

Nivåer

Sändning lägst -14 dBr
Mottagning högst +8 dBr

Impedans

600 ohm balanserad

Frekvensområde

0,3-3,4 kHz

HF-sida mot radiolänk

 

Frekvensområde

24 kanaler 6-108 kHz

Impedans

150 ohm balanserad

Nivåer

Sändning lägst -20 dBr
Mottagning högst -6 dBr

Frekvensområde

60 kanaler 60-300 kHz
120 kanaler 60-552 kHz
300 kanaler 60-1300 kHz

Impedans

75 ohm obalanserad

Nivåer

Sändning lägst -22 dBr
Mottagning högst -14 dBr

Piloter

 

För reglering av 12-grupp:

 

   Frekvens

84,08 kHz

   Nivå

-20 dBm0

   Reglerområde

4,5 dB

Avbrottspilot för 60-grupp:

 

   Frekvens

411,92 kHz

   Nivå

-20 dBm0

   Larm utgår vid

-23 dBm0(-26 dBm0)

Frekvensjämförelsepilot:

 

   Frekvens

60 kHz

   Nivå

-15 dBm0

Signalering

 

Typ

Diskontinuerlig utombandssignalering

Frekvens

3825 Hz

Nivå

-6 dBm0

 

Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.