FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo

Bäringsmultiplexutrustning TM-14
M3981-014000


Tillverkare Standard Radio och Telefon (SRT). I drift i FTN 1968 – ?

Utdrag ur Beskrivning M7773-420480

ALLMÄNT
Bäringsmultiplexutrustning (TM-14) har till uppgift att överföra bärings-information från en spaningsradarantenn till en mottagande presentations-utrustning.

Överföringen sker genom en telekommunikationskanal med en min bandbredd av 300 - 3400 Hz. Som överföringskanal kan såväl en radiolänk som en tvåtrådsledning användas.

Utrustningen är uppdelad i två huvudgrupper, nämligen TM-14A och TM-14B.

TM-14A, se bild 1, mottar bäringsinformation i analog form. Denna består av en elgonsignal som är uppväxlad 30:1 i förhållande till antennen, och en ensningssignal som består av en kontaktbrytning under 8 grader av antenn-varvet. Bäringsinformationen omvandlas i A/D-omvandlaren till ett bärings-pulståg, BP. Bäringspulståget frekvensskiftmoduleras (FSK) i en bäringspuls-sändare som ger en utsignal anpassad för att sändas över en transmissions-kanal i en radiolänk.

Bäringsmultiplexutrustning TM-14A

Bild 1 Bäringsmultiplexutrustning TM-14A

Vid radiolänkens mottagarsida matas den mottagna frekvensskiftsignalen till en bäringspulsmottagare. I denna återbildas bäringssignalerna i pulsform. Bäringspulståget överförs till en D/A-omvandlare där bäringsinformationen omvandlas till analog bäring i form av en elgonsignal, som är uppväxlad 30:1 i förhållande till antennen, och en ensningssignal bestående av en kontakt-brytning under 8 grader av antennvarvet.

TM-14B, se bild 2, mottar bäring i digital form från en pulsgivarenhet. Denna information är exakt densamma som den som A/ D-omvandlaren i TM-14A ger till bäringspulssändaren. Överföringen på radiolänk av bäringspulståget sker på exakt samma sätt som för TM-14A dvs med pulsmodulerad FSK-signal. Utsignalen från bäringspulsmottagaren matar direkt presentations-utrustningen i centralen med digital bäring.

Bäringsmultiplexutrustning TM-14B

Bild 2 Bäringsmultiplexutrustning TM-14B

TEKNISKA DATA

Kraftförsörjning
Enheterna matas med 220 V 50 Hz enfasspänning.

Överföringsdata

TM-14A
Från analog sändaringång (stator) till analog mottagarutgång (stator). Överföring över en telefonkanal med överföringsdata enligt ett filter med bandbredd 300 -3400 Hz och en dämpningsdistorsion enligt G 232 Graph No 2B Blue Book Volume III.


Totalt bäringsfel vid konstant antennvarvtal och kompenserad eftersläpning

±0,07 grader

Totalt bäringsfel   3-12 r/m
10-20 r/m

< ± 0,15 grader
< ± 0,15 grader

Vid en variation av ±20 % av det valda antennvarvtalet får bäringsfelet högst uppgå till

±0,10 grader

TM-14B
Från digital sändaringång till digital mottagarutgång. Överföring över en telefonkanal med överföringsdata enligt ett filter med bandbredd 300 -3400 Hz och en dämpningsdistorsion enligt G 232 Graph No 2B Blue Book Volume III.

Dynamiskt bäringsfel 10±10 r/m

< ± 0,03 grader

Bäringspulståg fördröjning

< 2 ms, motsvarar -0,24 grader vid 20 r/m

Pulsgivarenhet Tillägg till totalfelen enligt ovan

< ± 0,03 grader

UPPBYGGNAD
Bäringsmultiplexutrustning TM-14A och TM-14B är uppbyggda i lådor enligt 19 tum standard. Lådorna är helt slutna och avsedda för montering i öppna stativ.

Lådorna är mekaniskt uppbyggda enligt ITT-koncernens ISEP-system (ISEP = ITT Standard Equipment Practice).

ISEP är ett rationellt och flexibelt standardsystem för montering av kretskort. Systemet är baserat på tum-modul (1M = 1 modul = 2,54 mm, dvs 10 moduler per tum). Det består av kortramar, i vilka enheter och kretskort sätts i. På kortramarna är monterade hylstag, stifttag, kontakthållare, styrskenor för korten och en del ytterligare detaljer.

Alla kablar till och från enheterna ansluts på enheternas högra gavel.

Utrustningen indelas i följande undersystem.

Bäringsmultiplexutrustning M3981-014112 (TM-14A/S) består av

A/D-omvandlare

Bäringspulssändare

TM-14A/S

TM-14A/S (Bild FHT)

Bäringsmultiplexutrustning M3981-014212 (TM-14A/ M) består av

Bäringspulsmottagare

D/ A-omvandlare

TM-14A/M

TM-14A/M  (Bild FHT)

Bäringsmultiplexutrustning M3981-014111 (TM-14B/S) består av

Bäringspulssändare

TM-14B/S

TM-14B/S  (Bild FHT)

Bäringsmultiplexutrustning M3981-014211 (TM-14B/M) består av

Bäringspulsmottagare

TM-14B/M

TM-14B/M  (Bild FHT)


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.