FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo
Multiplexutrustning TM-22
M3981-022000


Tillverkare Philips. I drift i FTN 1967 - ?

Utdrag ur Systembeskrivning

ALLMÄNT
Multiplexutrustning TM-22 utgörs av ett bärfrekvenssystem för upp till 24 dubbelriktade talkanaler i frekvensområdet 6-108 kHz. Utrustningen är lämpad för transmission över radiolänkar.

Kanalbredden är 4 kHz och inom varje kanal används LF-bandet 300 - 3400Hz för tal och 3825 Hz för signalering. Kanalbärfrekvenser är 12, 16, 20, 24, 28 och 32 kHz. Genom modulering med bärfrekvensen 96 kHz (varvid undre sidbandet används) flyttas dessa talkanaler till frekvensomrädet 60-84 kHz. (se moduleringsschemat bild 1). Sex andra talkanaler med samma kanaIbär-frekvenser moduleras med bärfrekvensen 120 kHz. Det undre sidbandet ger härvid frekvensområdet 84 -108 kHz.

Bild 1 TM-22 Moduleringsschema

Bild 1 TM-22  Moduleringsschema

Härigenom erhålls en s k primärgrupp 60 - 108 kHz. Med två sådana primärgrupper erhålls ett komplett 24 kanalers system 60 - 108 kHz genom att den ena primärgruppen moduleras med bärfrekvensen 114 kHz så att ett undre sidband erhålls i frekvensområdet 6 - 54 kHz. Systemet övervakas med pilotsignalerna 60 och 84,08 kHz. I utrustningen ingår också en larm- och mätenhet för övervakning av funktionen.

Systemet är uppbyggt kring en grundpanel som innehåller följande paneler:

  • En kanalpanel
  • En BF-panel
  • En kraftpanel

Grundpanelen har kapacitet för tolv kanaler. Systemet kan byggas ut med en eller flera kanalpaneler. Varje kanalpanel ökar kapaciteten med tolv kanaler. Ett 19 tums stativ rymmer ett system med 72 kanaler.

En pilotmottagare placeras i 12-kanalsystemet i BF-panelen. Vid utökning av systemet krävs normalt en pilotmottagare per 12 kanaler. Därvid erfordras en pilotpanel som rymmer fyra mottagare.

Bild 2 visar ett komplett 24-kanalsystem. Kanalenhet 1-3 ger kanalbärfrekvenserna 12, 16 och 20 kHz och kanalenhet 4 - 6 ger kanalbärfrekvenserna 24, 28 och 32kHz. Sändtagaren placeras i godtycklig kanalpanel. För fyra kanalenheter krävs en modulatorenhet och för två modulatorenheter en sänd tagare. Pilotsignalen 84,08 kHz inlagras i modulatorenheterna. En BF-panel och en kraftpanel kan belastas med högst 114 kanaler.

Bild 2. Utrustning för 24 kanaler

Bild 2. Utrustning för 24 kanaler

DATA

Talkanaler

 

Antal kanaler per system

Högst 24

Bandbredd LF

300-3400 Hz

Frekvensavstånd för bärfrekvenser

4 kHz

Innivå i anslutningsfält (inställbar ± 1,5 dB i 0,5 dB-steg)

-3,5 dBr (minimivärde -17,4 dBr)

Utnivå i anslutningsfält (inställbar ±4 dB med potentiometer)

-3,5 dBr (maximalt värde +5,2 dBr)

Impedans, LF in-och utgång

600 ohm balanserad

Ekodämpning för kanalenheten

Minst 16 dB vid minsta innivå och största utnivå

Dämpning av förståelig överhörning mellan två kanaler

Minst 78 dB för 90 % av kanalkombinationerna
Minst 84 dB för 100 % av kanalkombinationerna

Överhörningsdämpning mellan fram- och återgående riktning i samma kanal

Minst 60 dB

Kanalfrekvensåtergivning

Inom 1/5 av CCITT

Egenbrus i en talkanal

Högst 50 pWp

Fysikalisk ledning

Fyrtråd

Signalering i talkanalen

 

Signaleringsfrekvens

3825 Hz

Signaleringsnivå (inställ bar)

-5, (-18, -20 dBm0)

Pulsdistorsion för pulsförhållande mellan 30/70 och 70/30, pulsrepetitionsfrekvens 7-13 Hz, högsta nivåavvikelse ±6 dB och signalfrekvens 3825±10 Hz

Högst 6 ms

Signalfördröjning

Högst 15 ms

Störning i annan kanal

Högst -65 dBm0p

Störning i egen talkanal

Högst -60 dBm0p

Omkopplingsbar mellan kontinuerlig och diskontinuerlig ringsignal

 

Ledningsgruppsida

 

Frekvensband

6-108 kHz

Kanaler

Högst 24

Nivåer (inställbar med yttre dämpsatser)

 

   Sändarsida

-10, -13, -20 dBr

   Mottagarsida

-10, -13, -20 dBr

Impedans IN och UT

150 ohm balanserad

Bärfrekvensgenerering

 

Kristallfrekvenser

3360 kHz    2102 kHz

Bärfrekvenser (från huvudoscillator, 3360 kHz)

12, 16, 20, 24, 28, 32, 96, 114 och 120 kHz)

Frekvensdrift för bärfrekvenserna

Högst 5 x 10-6  x f per år

Bärfrekvensrester

Högst -26 dBm0

Pilotförsörjning

 

Pilotsignal (från pilotgenerator, 2102 kHz)

84,08 kHz

   Frekvensdrift

± 1 Hz per år

   Nivå

-20 ±0,2 dBm0

   Övre nivå larmgräns (inställbar mellan)

+1,5 och -5 dB

   Undre nivåiarmgräns (inställbar mellan)

-1,5 och -7 dB

Frekvenspilot (från huvudoscillator, 3360 kHz)

60 kHz

Nivå

-10 dBmO

Övriga data

 

Nätspänning

240, 220, 127 eller 110 V~ (-15 +10%) 50 Hz (±5 %)

Driftspänning

-48 V ±10 %

Omgivningstemp

0 -45°C

Relativ luftfuktighet

10 % -95 %

Effektförbrukning

 

   12 kanaler

22 W

   24 kanaler

27 W

Stativutrymme

 

   Grundpanel

12,5 stativdelningar

   12-gruppspanel

5 stativdelningar

   Pilotmottagare

2,5 stativdelningar

Vikt

 

   Grundpanel (12 kanaler)

38 kg

   Pilotpanel (4 pilotmottagare)

7 kg

   12-gruppspanel (12 kanaler, utan sändtagare)

18 kg

Komplett 24-kanalmultiplex

63 kgDokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.