FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo

Pulskodmodulerad multiplexutrustning TM-24
M3981-024000


Första digitala utbyggnaden i länknätet
Tillverkare Telettra, Italien   I drift i FTN 1975 – ?

Utdrag ur beskrivning M7773-424650

När det i början av 70-talet påbörja materielomsätta äldre utrustningar i FFRL valdes digitalteknik. TM-24 blev den första digitala multiplexutrustningen som anskaffades.

Att valet föll på PCM (pulskodmodulering) berodde främst på att denna användes i civila nät. I en del försvarsnät främst för taktiska nät valdes Deltamodulering.

ALLMÄNT
TM-24 är en pulskodmodulerad (PCM) multiplexutrustning för överföring av max 480 talkanaler. Utrustningen, som är uppbyggd av halvledar-komponenter, mestadels integrerade kretsar, består av följande tre delutrustningar:

  • PCM-utrustning                         30 kanal, DT-30 TM
  • PCM-utrustning                         120 kanal, DT-2/8 TMA
  • PCM utrustning                         480 kanal, DT-8/34 TM

Utrustningarna kan kombineras, varvid olika stora system kan byggas upp, se bild 1, nedan.

TM-24 Systemuppbyggnad

Bild 1 TM-24. Systemuppbyggnad

Utsignalen från TM-24 består av en bipolär pulsström med följande bithastighet:

  • DT-30 TM                                    2,048 Mbit/s
  • DT-2/8 TMA                                8,448 Mbit/s
  • DT-8/34 TM                                 34,368 Mbit/s

Utrustningarna monteras i färdigkablade stativ. Tre varianter är framtagna.

Bestyckningen framgår av bilaga 2. (Ej här).
Överföringen kan ske antingen med kabel över kabelförstärkare eller med radiolänk.

TEKNISKA DATA

DT-30 TM

Analogsnitt

Frekvensband

300-3400 Hz

Impedans

600 ohm balanserad

Sändningsnivå

-3,5 dBm nom justerbart mellan -14 dBr och + 1 dBr i steg om 1 dB

Mottagningsnivå

-3,5 dBm nom justerbart mellan + 4 dBr och -11 dBr i steg om 1 dB

Balans till jord (fyrtråd in och fyrtråd ut)

≥40 dB

Reflexionsdämpning 300-3400 Hz

≥20 dB relativt 600 ohm

Dämpningsdistorsion

enl CCITT rek G712 punkt 2

Grupplöptidsdistorsion

enl CCITT rek G712 punkt 3

Dämpning av utombandssignaler:

   för 4,6 till 5 kHz

-25 dBm0

   för 5,0 till 72 kHz

-30 dBm0

Spurioser på kanalutgångar för

   300-3000 Hz

-30 dB m0

   3000-3400 Hz

- 25 dBm0

Intermodulation. För 300-3400 Hz ska utnivån för 2 f1-f2 vara

≤35 dB relativt insignalnivån

Förståelig överhörning (fjärr)

< -65 dBm0

Oförståelig överhörning (fjärr)

<-60 dBm0p

Näröverhörning

≤60 dB

Kyantiseringsbrus

enl CCITT rek G7l2 punkt 9 metod 1

Grundbrus:

 

   vägt

≤ 65 dBm0p

   ovägt

≤ 50 dBm0

Störning från signalering

< -60 dBm0p

Amplitudlinjäritet för innivå med brus:

 

   -10 dBm0 till -55 dBm0
-55 dBm0 till 60 dBm0

± 0,5 dB
± 1,0 dB

Amplitudlinjäritet för innivå med

 

   sinus (300-3400 Hz) +3 dBm0
till-10 dBm0

± 0,5 dB

Signaleringshastighet

500 bit/s och/eller 1000 bit/s

Signaleringssnitt

jord in ska ge jord ut

Signaleringsfördröjning

≤5 ms

Potential på s-tråd till jord i icke slutet läge

-10 till - 60 V

Strömförbrukning för s-tråd i slutet läge

≤10 mA

Tillåten resistans till jord för inkommande s-tråd i slutet läge

≤ 300 ohm

Impedans till jord för s-tråd i icke slutet läge

≥ 100 ohm, 0,3µF

Tillåten spänning mellan m-tråd och jord

± 200 V max

Strömförbrukning genom m-tråd

≤ 200 mA

Resistans till jord för m-tråd vid öppen respektive sluten kontakt

≥ 0,5 Mohm
≤ 5 ohm

Digitalsnitt

Sändare och mottagare:

 

   Bithastighet

2048 kbit/s ±50 ppm

   Impedans

75 ohm obalanserad

   Reflexionsdämpning

≥ 20 dB

   Pulsform

Rektangulär, bipolär med 50 % pulsförhållande HDB3-kod (strappbar till AMI-kod)

Sändare

 

Pulsamplitud "1"

± 2,37 Vt ±10 %

Restamplitud "0"

≤ ±0,23 V

Skillnad mellan pos och neg amplituder

≤ ±5%

Pulstid med 50 % varaktighet (halva amplituden)

244 ns ±20 ns

Stig- och fall tid (vid 10 % och 90 % av totala pulsamplituden)

≤ 80 ns

Översläng

≤ 10 %

Mottagare

 

Dämpning relativt sändarsidan

≤ 3 dB vid l MHz utan justering

Larm

Larmtillstånd

enl CCITT rek G732 punkt 3

Kraftförsörjning

Inspänning

-48 V ± 20 %

Effektförbrukning

55 W

Transienter (till utrustningen)

≤ 250 V,< 1 ms varaktighet

Transienter (från utrustningen)

se F1281-433270

Dimensioner och vikt

Bredd

556 mm

Höjd

385 mm

Djup

197 mm

Vikt

33,5 kg

DT-2/8 TMA
Systemparametrar

Antal telefonkanaler i "multiplexad" signal

120

Data för yttre styrsignaler

 

   Vågform

Sinus

   Frekvens

8448 kHz ±30 ppm

   Spänning

2,0 ± 0,5 Vt-t

   Impedans

75 ohm obalanserad

DT-8/34 TM
Systemparametrar

Antal telefonkanaler i "multiplexad" signal

480

Data för yttre styrsignaler

 

   Vågform

Sinus

   Frekvens

17184 kHz ±20 ppm

   Spänning

2,0 ± 0,5 Vt-t

   Impedans

75 ohm obalanserad

 

Multiplexutrustning TM-24

Multiplexutrustning TM-24
(Bild FHT)


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.