FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo

Multiplexutrustning TM-4
M3981-004000


Tillverkare Siemens.  Ingick i FTN 1956 - ?

Utdrag ur beskrivning.  Fastställd den 2/11 1966

TM-4 var den första mutiplexutrustningen som tillsammans med RL-41 gav den kapacitet på 60 kanaler som var dimensionerande för stomnätet i FFRL.

ALLMÄNT
Pulsfasmoduleringsförfarandet används ofta för att man över en radiolänk-sträcka samtidigt skall kunna överföra flera talkanaler, eftersom detta förfarande ställer förhållandevis små fordringar på radioutrustningen. Pulserna styr endast ut sändaren mellan två amplitudnivåer motsvarande pulstaket respektive pulsbasen varför enklare sändare kan användas med
t ex enstegs självsvängande oscillatorer.

Vid pulsfasmodulering (PPM = Puls-Phasen-Modulation) modulerar signalspänningen kanalpulsernas fasläge medan pulsamplitud och pulsbredd är lika för alla pulser. Avståndet mellan en LF-kanals pulser utnyttjas för samtidig överföring av kanalpulser för ytterligare LF-kanaler (tidmultiplex).

Multiplexutrustning TM-4 kan bestyckas för överföring av 60 talkanaler i sändnings-och mottagningsriktningarna.

De 60 kanalerna är uppdelade i fem gruppkanaler A, B, C, D och E med 12 LF-kanaler i varje grupp. TM-4 arbetar helt med transistorer och dioder vilka lämpar sig särskilt bra för de i pulstekniken ofta förekommande elektronkopplarna.

Alla 60 kanalerna kan användas för överföring av telefonsamtal med talbandet 300 Hz -3400 Hz. Överföringsegenskaperna motsvarar de fordringar som uppställts av CCITT för fjärrtrafik. Varje talkanal kan även användas för överföring av 24 växelströms telegrafikanaler. Med hjälp av tillsatsapparater är också en blandad överföring möjlig, t ex tal i området 300-3400 Hz med inlagringstelegrafi. Anrops-och väljarsignaler eller tillstånds-meddelande, kanal ledig eller upptagen kan överföras ovanför talbandet med en 4 kHz tonsignal. Alla talkanaler med tillhörande 4 kHz anropskanaler kan samtidigt utan inskränkningar användas för överföring.

Kanal 1 i gruppkanal C är alltid modulerad med en synkton, 3750 Hz, för synkronisering av mottagardelen med sändardelen. I kanal 5 i varje gruppkanal överförs en pilotton, 3850 Hz, för övervakningsändamål. Vid pilotavbrott sänder mottagardelen tillbaka ett meddelande därom till sändarsidan genom en 50 Hz ton i kanal 3 i varje gruppkanal.

Bild 1 visar en komplett station bestyckad med enheter för 60 talkanaler i båda överföringsriktningarna. I bild 2 visas ett exempel på en förbindelse med två ändstationer och en mellanliggande relästation.

Stativ TM-4

Bild 1. Stativ TM-4.  (Bild FHT)

 

Radiolänkförbindelse

Bild 2. Exempel på radiolänkförbindelse med två ändstationer och en relästation


Tekniska data

ALLMÄNT

 

Antal talkanaler i båda överföringsriktningarna beroende på bestyckning

upp till 60 uppdelade i 5 gruppkanaler

Antal 50-bauds telegrafikanaler per talkanal

24

Signalering i talkanal

4 kHz

Synkronisering

 

  Synkton i kanal l gruppkanal C

3750 Hz

  Grundbrus vid +8,7 dBU (+1 N)

 

Övervakning av gruppkanal

 

  Pilotton i kanal 5 i varje gruppkanal

3850 Hz

  Pilotreturmeddelande i kanal 3 i varje gruppkanal

50 Hz

psophometriskt mätt med CCITT A-filter och stativet slingkopplat

≤0,7 mV

Dämpnings-frekvensberoendet i LF-kanal
Referensnivå vid 800 Hz. Bild 3

  medelvärde för alla kanaler

1/5 CCITT

  enstaka kanal

2/5 CCITT

Klirrfaktor vid normalnivå och 800 Hz

 

  utan kompander

≤3%

  med kompander

≤5%

Överhörningsdämpning vid 800 Hz

 

psophometriskt mätt med CCITT A-filter och stativet slingkopplat

≥65 dB (≥7, 5 N)

SIGNALERING

 

Teckengivning på ingång 82 och utgång 82

mot jord

Tillåten kontaktbelastning i signalerings relä, m-tråd

60 V, 60 mA

Tillåten belastning av s-tråd

 

  ledningsmotstånd

≤400 ohm

  isolation mot jord

≥100 kohm

  kapacitans mot jord

≤0,6µF

Teckendistorsion

 

 mätt på signalreläts kontakt med 50/ 50 ms pulsering

≤3 ms

LF -INGÅNG OCH UTGÅNG

 

Talkanal

300 till 3400 Hz

Kanalnivå i anslutningsfält

 

  ingång

-3,5 dBU(-0,4 N)

  utgång

-3,5 dBU (-0,4 N)

Kanalnivå i mätfält

 

  ingång

-17,4 dBU (-2 N)

  utgång

+8,7 dBU (+1 N)

Ingångs-och utgångsimpedans

600 ohm

Reflexionsfaktor

 

  ingång-och utgång seriekopplad, 1200 ohm

<15 %

PULS FREKVENT IN-OCH UTGÅNG

Ingångs-och utgångs impedans

75 ohm

Avgående pulser F1

 

  bipolär pulsamplitud nominellt

≥1,4 V topp till topp

  maximalt

Ca 7 V topp till topp

  pulsbredd mätt på halva höjden

ca 0,4µs

Inkommande pulser F1

 

 polaritet

bipolär eller positiv

 pulsamplitud

≥0,7 V topp till topp

 deviation

+0,6µs

 deviation vid provtonnivå med kompander

63 % av max dev.

 deviation vid provtonnivå utan kompander

50 % av max dev.

STRÖMFÖRSÖRJNING

 

Nätspänning

220 V 40-60 Hz

  tillåten variation med garanterade överföringsdata

±2%

  tillåten variation för goda överföringsdata

±5%

  tillåten övertonshalt

≤10 %

  tillåten formfaktor

1,11 ±0,03

Effektbehov vid full bestyckning

ca 125 VA

MÅTT

600x1554x225 mm

VIKT

ca 165 kg

 

CCITT gränsvärden

Bild 3 CCITT gränsvärden för restdämpning med referensnivå vid 800 Hz. Medelvärde för 60 lfkanaler


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.