FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo

Videomultiplexutrustning TM-7 (1963-?)


Tillverkare LM Ericsson, Sverige.

Denna utrustning utvecklades av Ericsson på uppdrag av KFF. Den användes för överföring av radarbilder från radarstationerna PS-08, PS-15, PS-65, PS-66 och PS-810 analogt med hjälp av multiplexutrustningen TM-7 och bredbandslänk till radargruppcentral RGC och luftförsvarscentral LFC.

Stativ TM-7

Stativ TM-7

Utdrag ur beskrivning

ALLMÄNT
Videomultiplexutrustning TM-7 består av en sändare och en mottagare och är avsedd för överföring av radarbilder dvs signaler för radarvideo, radarsynk, radarbäring och i vissa fall talkanaler från en radarstation till en central. Utrustningen finns i fyra varianter betecknade C, D, E och F.

Förbindelsen mellan sändare och mottagare utgörs vanligen av bredbandig radiolänkförbindelse typ RL-81 eller RL-82, men kan även utgöras av koaxialkabel.

För att återbilda en radarbild på en annan plats måste man förutom videosignalen även överföra synkpulser samt bäringssignaler som indikerar radarantennens rotation. På sändarsidan matas video- och synksignalerna direkt in i TM-7 utrustningen. Bäringssignalen matas först genom en bäringsmultiplexutrustning, TM-14. Eventuella talkanaler passerar en talmultiplexutrustning innan de matas in i TM-7.

På mottagarsidan matas video-och synksignalerna direkt från TM-7 till en databehandlingsutrustning, DBU. Bäringssignalen matas också till DBU:n men genom en bäringsmultiplexutrustning. Därefter presenteras radarbilden på ett PPI. Eventuella talkanaler går från TM-7 till en talmultiplexutrustning.

Bredbandig radarbildöverföring

Bild 1. (Bredbandig) radarbildöverföring

Frekvensbanden för signalerna överlappar varandra på frekvensskalan . För att kunna använda samma kabel eller radiolänk är man tvungen att skilja dessa kanaler från varandra. På sändarsidan flyttas därför videokanalerna med eventuella tillhörande synkpulser genom modulering med vissa bärfrekvenser till den övre delen av frekvensbandet. Bäringskanalen moduleras också och placeras över talkanalerna, som bibehålls i sitt basläge. Genom filter, gaffel och förgrenare förenas de olika kanalerna till ett basband på 60-6000 kHz.

I mottagaren delas det överförda basbandet upp i kanaler med hjälp av förgrenare, gaffel och filter. Därefter demoduleras de olika kanalerna så att de ursprungliga frekvenserna återfås.

I videomultiplexutrustning TM-7 finns möjlighet att överföra en, två eller tre videokanaler med/utan synkpulser, en bäringskanal och upp till 60 talkanaler. Varje variant av TM-7 har en viss kombination av kanalen, se bild 2.

 • TM-7C sändare modulerar upp och sammanlagrar tre videokanaler varav kanal 2 och 3 (K2, K3) inom frekvensområdet 10 Hz-400 kHz och kanal 1 (K1) inom 10 Hz-2500 kHz. Kanalerna moduleras upp till frekvensbandet 800-6000 kHz.
  Mottagarna demodulerar motsvarande videokanaler.
  Inom bäringskanalen i frekvensbandet 390-470 kHz överförs information från bäringsmultiplexutrustning.
  Inom talkanalen, 60-300 kHz överförs upp till 60 kanaler från talmultiplexutrustningen i form av 12-grupp eller 60-grupp.
 • Sändaren i TM-7D modulerar och sammanlagrar två videokanaler, kanal 4 (K4) inom frekvensbandet 10 Hz-1700 kHz och kanal 1 (K1) inom 10 Hz-2500 kHz. De moduleras sedan upp till frekvensbandet 800-6000 kHz. Dessutom ingår bärings-och talkanal.
 • Variant TM-7E är utrustad för enbart kanal 1 och bäringskanal.
 • Variant TM-7F är utrustad enligt variant TM-7C men har extra enheter för ombestyckning till variant TM-7D

Moduleringsplan TM-7C och D

Bild 2. Moduleringsplan TM-7C och D

TEKNISKA DATA

Avsnittet Tekniska data avser såväl TM-7C och TM-7D, som TM-7E och TM-7F.

 • uppgifterna för kanal K1 avser samtliga varianter
 • uppgifterna för kanal K2 och K3 avser TM-7C och TM-7F
 • uppgifterna för kanal K4 avser TM-7D och TM-7F
 • övriga data gäller samtliga varianter.

Frekvensband

Kanal 1 (K1)

0 Hz-2500 kHz

Video med synk x)

Kanal 2 (K2)

0 Hz-400 kHz

Video utan synk

Kanal 3 (K3)

10 Hz-400 kHz

Video utan synk

Kanal 4 (K4)

0 Hz-1700 kHz

Video utan synk

Bäringskanal (B)

40 Hz-25 kHz

Bäring

Talkanal (T)

60 kHz-300 kHz

Tal (60-grupp)

Talkanal (T)

60 kHz-300 kHz

Motriktat tal

x)

200 Hz-1000 Hz

PRF-område

Impedanser

Video K1

75 ohm obal

 

Synk K1

75 ohm obal

 

Video K2, K3 och K4

75 ohm obal

 

Bäring B

600 ohm obal

 

Talkanaler

alt 1 60-grupp (60-300 kHz)

75 ohm obal

 

alt 2 12-grupp (60-108 kHz)

150 ohm obal

 

Basband (mot radioutrustning)

75 ohm obal

 



Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.