FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo

Videomultiplexutrustning TM-8 (1962-?)


Tillverkare Raytheon USA.

Utdrag ur beskrivning

ALLMÄNT
Videomultiplexutrustning TM-8 tillåter överföring av två videokanaler och en smalbandig bäringskanal inom RL-81 basband. Dessutom lämnas stort frekvensområde fritt för servicekanal, övervakningskanal och dylikt.

Inom den ena videokanalen överförs en sammansatt signal, bestående av en radarvideosignal, i fortsättningen kallad videosignal I, och en synksignal.

Denna sammansatta signal amplitudmodulerar en bärvåg på 2,3 MHz. Bäringssignalen frekvensmodulerar en bärvåg på 3,5 MHz.

Den andra videosignalen, kallad videosignal II, amplitudmodulerar en bärvåg på 5,5 MHz. Utrustningen kan också anpassas så, att en andra synksignal överförs tillsammans med videosignal II.

TM-8 SändarstativTM-8 mottarstativ

TM-8 Sändarstativ                                TM-8 Mottagarstativ

TEKNISKA DATA

Överföringskapacitet

 

två videokanaler

 

två synkkanaler (vanligen bestyckas för endast en synkkanal)

en bäringskanal

 

Bärfrekvenser

 

Videokanal I

2,,3 MHz

Videokanal II

5,5 MHz

Bäringskanal

3,5 MHz

Bandbredder

 

Videokanal I

ca 80 Hz -0,5 MHz

Videokanal II

ca 10 Hz -1,0 MHz

Bäringskanal

ca 20 Hz -40 kHz

Toppfall (för 400 µs puls)

 

Videokanal I

mindre än 25 %

Videokanal II (utan synkkanal II)

mindre än 10 %

Videokanal II (med synkkanal II)

mindre än 25 %

Stigtid

 

Videokanal I

mindre än 1,4 µs

Videokanal II (utan synkkanal II)

mindre än 0,7 µs

Videokanal II (med synkkanal II)

mindre än 0,8 µs

Synkpuls

mindre än 0,1 µs

Ringning

 

Videokanal I och II

mindre än ±20 %

Impedanser

 

Video-och synkkanaler

75 ohm obal

Bäringskanal

600 ohm obal

Basband

75 ohm obal

Nivåer

 

Nominella nivåer i basband

 

Videokanal I

0,2 V topp till topp

Videokanal II (utan synkkanal II)

0,6 V topp till topp

Videokanal II (med synkkanal II)

0,4 V topp till topp

Bäringskanal

0,1 V topp till topp

Innivåer

 

Videokanal I och II

(nom 2 V)     0,5-2,5V topp till topp

Synkkanal

4 -30V topp till topp

Bäringskanal (nom 0,5 V/50 Hz 1 V /15,3 kHz, 1 V /21,5 kHz)

1 -4 V topp till topp

Utnivåer

 

Videokanal I

(nom 2 V)    0,5 -3 V topp till topp

Videokanal II (utan synkkanal II)

(nom 1 V)    0,5-1,5V topp till topp

Videokanal II (med synkkanal II)

(nom 2 V)    0,5 -3 V topp till topp

Synkkanal (ca 2 µs plus nom 15 V)

10 -30 V topp till topp

Modulering

 

Video-och synkkanaler

AM

Moduleringsgrad

ca 80 %

Video/synk

50/50

Bäringskanal

FM

Max sving

±50 kHz topp

Störningar

 

Brus, intermodulationsprodukter från TM-8 minst under signalnivå

40 dB

Kraftförsörjning

50 Hz 220 V ±10 %

Effektbehov

 

TM-8S

455 VA

TM-8M

480 VA

Skåpet

 

Höjd

2150 mm

Bredd

595 mm

Djup

435 mm

Färg

Grå

Enheternas färg

Brungrå

Total vikt

 

TM-8S med en synkblandare

190 kg

TM-8M med en synkseparator

190 kgDokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.