FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo

Bäringsmultiplexutrustning TM-9 (1963-?)


Tillverkare Raytheon USA.

Utdrag ur beskrivning

ALLMÄNT
TM-9 är en bäringsmultiplexutrustning avsedd att överföra vridningsinformation från en radarstation till PPI. Den används tillsammans med en videomultiplexutrustning och modulerar via denna en bredbands radiolänk.

TM-9 arbetar med tre kanaler varvid en kanal ligger utan bärfrekvens på 50 Hz, en andra kanal på 15,3 kHz och en tredje på 21,5 kHz.

TM-9-signalerna kan överföras även med andra överföringssystem där basbandet är minst 50 Hz - 22 kHz.

TM-9 SändarstativTM-9 Mottagarstativ

TM-9 Sändarstativ                               TM-9 Mottagarstativ

TEKNISKA DATA

Allmänt

 

 

Antennhastighet

 

4-12 r/m

Dynamisk noggrannhet

 

0,15 grader

Synkroniseringstid

 

max 10 sekunder från stillastående vid 10 antennvarv per minut.

Antennvarvtal /överföringsvarvtal

 

1/30

Effektbehov

sändaren

220 V 100 VA

Effektbehov

mottagaren

220 V 350 VA

Skåp

 

 

Höjd

 

2150 mm

Bredd

 

595 mm

Djup

 

435 mm

Färg

 

Grå

Total vikt

TM-9S

155 kg

 

TM-9M

175 kg

Sändare M3981-009138

Insignal 30 gånger

Elgonspänning

S1, S2, S3
50 V 50 Hz

 

Referensspänning

115 V 50 Hz

Utimpedans

 

600 ohm

Utsignal 30 gånger

 

0,93 V topp till topp =0,33 V nominellt

 

Referens

1 V topp till topp = 0,35 V nominellt

Mottagare M3981-009208   Servoenhet M3981-009218

Inimpedans

 

600 ohm

Insignal

 

30 gånger -0,79V topp till topp = 0,28 V nominellt

 

Referens

1 V topp till topp = 0,35 V nominellt

Utsignal

Elgonspänning

S1, S2, S3 från NIFEGON M14 50/58 V 50 Hz

Tonsändare 15,3 kHz M3981-009158

Utimpedans

 

600 ohm balanserad

Insignal

 

18 eller 48 V ±10% relämatning eller slutning alternativt brytning

Utsignal

 

+10 dBm maximum
1 V topp till topp = 0,35 V nominellt

Tonmottagare 15,3 kHz M3981·009238

Inimpedans

 

600 ohm balanserad

Insignal

 

-20 dBm minimum
(1 V topp till topp nominellt)

Utsignal

 

Dubbelpoliga, tvåvägs reläkontakter

Tonsändare 21,5 kHz M3981-009148

Inimpedans

 

600 ohm balanserad

Utimpedans

 

600 ohm obalanserad

Insignal

 

0,93 V topp till topp = 0,33 V nominellt för 30 % modulering
0 dBm (0,28 V topp till topp = 0,8 V) för 70 % modulering

Utsignal

 

+8 dBm omodulerad maximalt -7,0 dBm =1 V topp till topp = 0,35 V nominellt

Tonmottagare 21,5 kHz M3981·009228

Inimpedans

 

600 ohm obalanserad

Utimpedans

 

600 ohm balanserad

Insignal

 

-33 dBm min för 0,28 V (1 V topp till topp nominellt) demodulerad signal

Utsignal (demodulerad)

 

0,79 V topp till topp = 0,28 V nominellt

AKR

 

2,8 V topp till topp = 1 V över 600 ohm max. Om insignalen (-30 dBm) ändras med ±10 dB ändras den demodulerade utsignalen med endast ±1 dB

Transformatorenhet M3981-009268

Inspänning

T1-T3

3 x 50V eller 3 x 100V

Utspänning

T1-T3

3 x 50 V ojordad mittpunkt

Inspänning

T4

115 V eller 220 V, 115 V normalt

Utspänning

T4

30 V eller 50 V

Strömtålighet

 

1 A vid 50 V

Effektförbrukning

Sändaren

 

115 V 50 Hz 35 W

Mottagaren

 

115 V 50 Hz 300 W

Tonsändaren

15,3 kHz

115V 50 - 60 Hz 10 W

Tonmottagaren

15,3 kHz

115V 50 - 60 Hz 15 W

Tonsändaren

21,5 kHz

115V 50 - 60 Hz 10 W

Tonmottagaren

21,5 kHz

115V 50 - 60 Hz 15 WDokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.