FHT Loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

Teleprinter och fjärrskriftcentraler


Teleprintercentral

Teleprintercental (Belägen Flygstaben B-flygel Tre Vapen)

Antingen har vi material som kommer att läggas in på den här sidan, så snart som tid medges - eller så kan du som känner till området, meddela Hans-Ove (FHT urval FV sekr), att du vill bidra med din kunskap, som tacksamt kommer att mottagas.