FHT Loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

Drift - och underhåll


Dokument som innehåller mer information om Drift- och underhåll.

Avgörande faktorer för markteleunderhållssystemets effektivitet (0,5 MB)
(F04/10) Författare: Örjan Eriksson.

Markteleuhsystemets effektivitet F04/10

Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter. (F20/04) 

Flygvapnets drift och underhållssystem

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB)
(F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Markteleunderhållssystem 1950-2000

Mätinstrument i Flygvapnet - en tillbakablick (13 MB) Författare: Rolf Hjerter. (F21/04)

Mätinstrument i Flygvapnet

Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem
(F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.

Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem

 


Antingen har vi material som kommer att läggas in på den här sidan, så snart som tid medges - eller så kan du som känner till området, meddela Hans-Ove (FHT urval FV sekr), att du vill bidra med din kunskap, som tacksamt kommer att mottagas.