FHT Loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

Fjärrövervakning


Dokument som innehåller information om fjärrövervakning,

Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem
(F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.

Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem


Dokument som innehåller mer information om fjärrövervakning,

Avgörande faktorer för markteleunderhållssystemets effektivitet (0,5 MB)
(F04/10) Författare: Örjan Eriksson.

Markteleuhsystemets effektivitet F04/10

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB)
(F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Markteleunderhållssystem 1950-2000

 


Antingen har vi material som kommer att läggas in på den här sidan, så snart som tid medges - eller så kan du som känner till området, meddela Hans-Ove (FHT urval FV sekr), att du vill bidra med din kunskap, som tacksamt kommer att mottagas.