FHT Loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

Fjärrskrift


Meddelandeförmedlingscentral (MFC) (2,5 MB) Författare: Harald Andréasson. (F06/08)

MFC


FV signaltjänst i perioden 1945-47
(Nedanstående skriftliga underlag återfunnit i Rigsarkivet Köpenhamn av H-O Görtz, maj 2017)

FV Signaltjänst


Antingen har vi material som kommer att läggas in på den här sidan, så snart som tid medges - eller så kan du som känner till området, meddela Hans-Ove (FHT urval FV sekr), att du vill bidra med din kunskap, som tacksamt kommer att mottagas.