FHT Loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

FTN


FTN systembeskrivningSystembeskrivning 2015

Försvarets telenät Systembeskrivning 2003 och Försvarets telenät Systembeskrivning 2015


Antingen har vi material som kommer att läggas in på den här sidan, så snart som tid medges - eller så kan du som känner till området, meddela Hans-Ove (FHT urval FV sekr), att du vill bidra med din kunskap, som tacksamt kommer att mottagas.