FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

Marinen
Arte 704


Arte 704

Arte 704 med skjutelementberäknare för en pjäs

Arte 704, även kallat cig 704 eller CI m/55S, var ett eldledningsinstrument avsett för KA sjömålsartilleri. Tillverkare var det franska företaget CSF i Paris. Instrumenten anskaffades i mitten av 1950-talet. Totalt inköptes 20 st.

Instrumentet arbetade med analogiteknik på samma sätt som arte 703. Räknekedjorna i instrumentet bestod av enbart induktanser och kapacitanser som matades med växelspänning med frekvensen 472 kHz.

Instrumenten installerades i fasta KA-batterier från Luleå i norr till Karlskrona i syd. Merparten av batterierna hade 15,2 cm pjäser. Instrumenten kunde förses med ballistikräknare för olika pjästyper och varierande ammunition. Information till instrumenten kom från mätstationer, vanligtvis försedda med radar PA 31. Beräkning av skjutelement kunde göras för upp till fyra pjäser.

Mer att läsa om detta finns i FHT-skriften Kustartilleriets franska centralinstrument (1 MB) Författare: Malte Jönson.