FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo


Kustradio 80 (KaRa 80)


Ka ra 80

 

Kustradio 80, ett projekt för att förnya kustradiosystemet. Inledning Under 1970-talet försämrades försvarets ekonomi och man startade utredningar för att få en uppfattning om var det fanns kostnader som kunde reduceras. Detta gällde ju också marinen i högsta grad och bl a siktade man in sig på de stora kustradiostationerna Karlskrona, Tingstäde och Älvsborg som dessutom fungerade som civila radiostationer. Dessa stationer drog stora kostnader då de var inhysta i berganläggningar som krävde att det fanns personalbostäder i närområdet för de personer som bemannade stationen dygnet runt.

Vid den här tiden gjorde det nya datorstödda sjöbevakningssystemet STINA sin entré inom marinkommandona och Karlskrona/MKS utvaldes för den första installationen. Man bestämde också att STINA skulle placeras i örlogshamnen i direkt anslutning till staben. Man noterade också att systemet hade stora krav på radiokommunikation och att Karlskrona radio redan till stor del hade dessa resurser installerade i ”berget”, ett samutnyttjande borde vara möjligt.

Detta föranledde CM att i slutet på 70-talet ge FMV, i samråd med MKS, ett uppdrag att studera möjligheten till en integrerad lösning i örlogshamnen mellan sjöbevakningen och radiostationen. I direktiven fanns krav på att allt som nyproducerades skulle kunna användas vid samtliga marina kustradiostationer och ha en livslängd på 15 – 25 år. (Det visade sig snart att teknikutvecklingen framåt var så snabb att på mindre än 15 år hade helt nya delsystem sett dagens ljus, som krävde stora ominstallationer vid berörda stationer, författarens kommentar).

Läs vidare i dokumentet nedan:

(Dokumentet finns endast på FHT hemsida, finns ej i pappersutgåva).

Kustradio 80, specifikation

Kustradio 80