FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

PQ-826


PQ-826 stativPQ-826 antenn

PQ-826 var en radarvarnare tillverkad av MEL i England som anskaffades i början av 1970-talet.

Anläggningen hade åtta fasta sektorantenner i 4 frekvensband för hög upptäckssannolikhet.

PQ-826 har funnits på bl a robotbåt typ Norrköping, på jagare och minfartyg.

Se vidare FHT-skriften Signalspaningssystem i marinen.