FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

PQ-833


PQ-833 var en radarvarnare tillverkad av Decca i England. Den har funnits på såväl ubåt typ Näcken som på Sjöormen.

På Näcken placerades antennen på snorkelhuvudet. På Sjöormen ersatte den PQ-113 och placerades då på en egen mast.

Antennen hade fasta antennhorn och arbetade på tre olika frekvensband.

Se vidare FHT-skriften Signalspaningssystem i marinen.