FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

PQ-858


PQ-858 var en målanalysutrustning som tillfördes patrullbåtarna i slutet av 1970-talet.

Tillverkare var SAAB i Linköping.

Invisning skedde från artillerianläggningen och inmätta data jämfördes med data i ett signalbibliotek för utvärdering av hotet.

Anläggningen hade även en begränsad varnarfunktion.

Se vidare FHT-skriften Signalspaningssystem i marinen.