FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

PQ-868


PQ-868 R 140PQ-868 antenn

PQ-868 var en signalspaningsanläggning som tillfördes robotbåt typ Norrköping under 1980-talet.

Tillverkare var det amerikanska företaget ARGO Systems.

Se vidare FHT-skriften Signalspaningssystem i marinen.