Försvarsradio 100 år


Försvarsradio 100 år

 


 

Sven Ewert SöreliusSvenska försvaret och radioindustrin

Sven-Ewert Sörelius, Svenska försvaret och radioindustrin (Göran Kihlström)

Första radiosambandet Flyg_markRadioutvecklingen för det militära flygsambandet

Första radiosambandet Flyg - Mark (Arne Larsson), Radioutvecklingen för det militära flygsambandet (Arne Larsson)

Radioutvecklingen inom den svenska armenRadioutvecklingen inom den svenska marinen

Radioutvecklingen inom den svenska armén (Göran Kihlström), Radioutvecklingen inom den svenska marinen (Göran Kihlström)

Ubåtsradio mmSubmarine

Ubåtsradio, Ernst Alexanderson och världsarvet SAQ i Grimeton (Carl-Henrik Walde), Submarine communication Ernst F W Alexanderson,World heritage SAQ Grimeton (Carl-Henrik Walde)


I detta avsnitt är planerat att visas en film inspelad under utställningsdagen och också ett bildspel med alla visade radioapparater sorterade efter ålder.


  Bilder från "Försvarsradio 100 år" (Uppbyggnad, mm)