Försvarsradio 100 år


Försvarsradio 100 år

 


Sven Ewert SöreliusCarl-Henrik WaldeGöran KihlströmArne Larsson

Sven-Ewert Sörelius (biografi) och bilder på författarna till dokumenten nedan, Carl-Henrik Walde, Göran Kihlström och Arne Larsson.

Svenska försvaret och radioindustrinUtvecklingen av radiotekniken

Svenska försvaret och radioindustrin (Göran Kihlström), Utvecklingen av radiotekniken, översikt (Göran Kihlström)

Första radiosambandet Flyg_markRadioutvecklingen för det militära flygsambandet

Första radiosambandet Flyg - Mark (Arne Larsson), Radioutvecklingen för det militära flygsambandet (Arne Larsson)

Radioutvecklingen inom den svenska armenRadioutvecklingen inom den svenska marinen

Radioutvecklingen inom den svenska armén (Göran Kihlström), Radioutvecklingen inom den svenska marinen (Göran Kihlström)

 

 

Ubåtsradio mmSubmarine

Ubåtsradio, Ernst Alexanderson och världsarvet SAQ i Grimeton (Carl-Henrik Walde), Submarine communication Ernst F W Alexanderson,World heritage SAQ Grimeton (Carl-Henrik Walde)


I detta avsnitt är planerat att visas en film inspelad under utställningsdagen och också ett bildspel med alla visade radioapparater sorterade efter ålder.


  Bilder från "Försvarsradio 100 år" (Uppbyggnad, mm)