FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Hallands flygflottilj (1944-1961), Hallands flygkår (1961-1972) , Flygvapnets Halmstadsskolor (1972-1998), F14


Vakten F 14Vakten F 14 2014

1942 beslutar riksdagen att F 14 skall upprättas och att förbandet skall förläggas till Halmstad.

1943
börjar anläggandet av flottiljen.

1944
startar verksamheten som bombflottilj och tillförs flygplanstypen B18B.

1953 omorganiseras F14 till attackflottilj och tillförs flygplanstypen J28B Vampire.

1957
tillförs F 14 A 32A Lansen, som även kom att bli den sista huvudtypen tillhörande F14.

1958
beslutas genom försvarsbeslutet 1958 att flottiljen ska avvecklas.

1960 upprättas Flygvapnets markstridsskola (FMS).

1961
Omorganiseras F14 till Hallands flygkår, samtidigt lokaliseras Flygvapnets sambands- och stabstjänstskola (FSS) till F14.

1962
lokaliseras Flygvapnets Tekniska Skola (FTS)
till F14.

1972 beslutar riksdag genom försvarsbeslutet 1972 att avveckla Hallands flygkår. Flygkåren omorganiseras till Flygvapnets Halmstadsskolor (F14). Samtidigt avvecklas FMS och ersätts av Basbefälskolan (BBS).

1981 tillkommer Flygvapnets Officerhögskola (FOHS)

1985
tillkommer Flygvapnets Markteletekniska Skola (FMTS).

1995 slåss FSS och FMTS samman och bildar IT-Skolan. 1998 avvecklas Flygvapnets Halmstadsskolor (F14).

Avveckling
1998 avvecklas Flygvapnets Halmstadsskolor och övergick i Försvarsmaktens Halmstadsskolor.

1999 upprättas Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) och Militärhögskolan Halmstad (MHS)

Flyging 1 gr Tage Hedberg  skrev en artikel "Kungl. Hallands flygkår, F14 - ett modernt skolförband" som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 2 1963. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F14 vid den tiden.

Källa: AEF


Artiklar ur Underrättelser från flygledningen (Ufl)

Linktrainer - Pejlanläggning vid F 14 (nr 4/50)


Artiklar ur FlygvapenNytt

F 14 bas för målbogsering

Farewell Caravelle (nr 4/98)

Flygvapennytts temaserie: 3, Flygvapnets Halmstadsskolor (nr 5/70)

Flygvapnets Halmstadsskolor fyller 50 år (nr 3/94)

Halmstadsskolorna del 1 (nr 1/90)

Halmstadsskolorna del 2 (nr 2/90)

Halmstadsskolorna del 3 (nr 3/90)

Halmstadsskolorna del 4 (nr 4/90)

Halmstadsskolorna del 5 (nr 2/91)

-------------------------------------------------------------------------

Hänt vid F 14

Nr 4/63

Nr 2/64


Artiklar ur TIFF

Flygvapnets Halmstadsskolor (nr 1/79)

Flygvapnets Halmstadsskolor, en rationell utbildningsorganisation (nr 2/71)

Flygvapnets Markteletekniska skola i Halmstad (nr 1/87)

Försvarsmaktens Tekniska Skola - FMTS (nr 1 o 2/06)

IT-skolan - ny skola vid F 14 (nr 3/95)

Sveriges stadscentralaste flygplats (nr 2/04)

Satsning på datakommunikationsutbildning vid F 14, FMTS (nr 1/93)


Artikel från Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)

F 14 (SFF)


F 14 info

Utdrag ur tidning F 14 info

F 14 organisation (nr 1/95)

Flygets första elektroniska postkontor (nr 1/95)

F 14 organisation (nr 2/95)

Mast-kurs (nr 2/95)

Vad är TU Samband/Marktele? (nr 2/95)

Mjuk start för IT-skolan (nr 3/95)

TUEBas - För Flygvapnet in i framtiden (nr 4/95)

Grimeton - en bit radiohistoria (nr 4/95)

IT-skolan övade samband i Kosta (nr 1/96)

FTN-växel nyhet på IT-skolan (nr 4/96)

Volontärer firade 35-årsjubileum (nr 4/96)

F 14 organisation (nr 1/97)

15 år med TUEBas (nr 2/97)

Projekt TODAKOM (nr 2/97)

iT Skolan - den kompletta utbildningen


Böcker

Flyget i Mickedala, F14 50 år, Norrmo Sten m fl

FV Förband och Skolor 1900-talet, Braunstein