FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Flygkadettskolan F20


I försvarsbeslutet 1942 fastställdes att kadettskolan vid F 5 Ljungbyhed skulle brytas ur F 5 och förläggas vid F 16 Uppsala, som var under uppbyggnad. Eftersom anläggandet av flygfältet i Uppsala (Ärna) drabbades av förseningar kom flytten att genomföras först den 18 april 1944.

I många fall flögs flygplanen över från Ljungbyhed till Bromma flygplats, eftersom flygfältet i Uppsala inte kunde användas på grund av tjällossning.

Till en början utbildades enbart officerare i flygtjänst på F 20. Med åren ändrades utbildningsuppgiften att gälla även andra kategorier av officerare i flygvapnet. 1983 var sista året som man bedrev flygutbildning på F 20.

F 20 hade hela tiden sin verksamhet förlagd till tre större vita byggnader i den södra delen av flottiljområdet. Det var två flyglar med kadettbostäder och däremellan en byggnad med lektionssalar och administrativa lokaler. I övervåningen fanns en större skrivsal som även användes vid fester. Några hundra meter norr om skolhuset låg kadettmässen (låg vit byggnad).

F 20 innehöll från mitten av 1980-talet och framåt några år i tiden, hela fem olika skolor och en utprovningsenhet för stridsledning och luftbevakning. Samtliga skolor utom två avvecklades eller överfördes till andra enheter inom Försvarsmakten i slutet av 1990-talet. På senare tid omfattade F 20 enheter Flygvapnets Stridslednings- och Luftbevakningsskola (STRILS), Flygvapnets Flygbefälsskola och Flygvapnets Taktiska Utprovningsenhet Stridsledning och Luftbevakning (TU Stril) med verksamhet i Uppsala, Linköping och Halmstad.

Efter F 16:s avveckling var F 20 det enda återstående militära förbandet i Uppsala. Chefen för F 20 var tillika chef för Uppsala garnison, i vilken F 20 ingick.

F 20 avvecklades vid årsskiftet 2004/05 och ombildades till Luftstridsskolan (LSS).

(Källa: wikipedia)


Artiklar ur Underrättelser från flygledningen (Ufl)

Luftbevakningens värnpliktiga befäl utbildas vid F 20 (nr 3/50)


Artiklar ur Flygvapennytt

STRILS flyttar till F 20 (nr 4/93)

Flygvapnets Uppsalaskolor redo möta 2000-talet (nr 2/96)

Ny och större roll för framtidens F 20 (nr 3/03)


Böcker

FV Förband och Skolor 1900-talet, Braunstein