FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Upplands flygflottilj F16 1943-2003

Vakten F 16

Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen hade, för Uppsala stads räkning, redan under 1939 påbörjat arbetet med att anlägga ett flygfält vid Ärna norr om Uppsala.

1942 års försvarsbeslut fastställde att Ärnafältet skulle övertas av Flygvapnet och att F16 skulle förläggas till Uppsala och sättas upp den 1 juli 1943.

Samtidigt beslutades att flytta Flygkadettskolan från F 5 i Ljungbyhed till Ärnafältet och tilldelas förbandsnummer F20.

På F16 anläggs två start- och landningsbanor. Den första s k ”Atlantbanan” kom till som reservbana för atlanttrafiken till Bromma flygplats och en korsande bana anlades för jetepoken. Även en berghangar anlades.

Kort historik
1944
Den första jaktdivisionen utrustad med jaktplanet J22 operativ.

1946
Start- och landningsbana 03-21 med sträckningen 30 – 210 grader byggs, 49 m bred och 1700 m lång.

1945
började något av en epok i flottiljens historia.
F16 fick som första flottilj i Sverige det amerikanska jaktplanet North American P 51-D Mustang, J 26.
De nästan nya J22 överfördes till F 10, då stationerade på Bulltofta, för att med helsvenska jaktplan bevaka vår sydliga gräns.

1953
Korsande start- och landningsbana 08-26 färdigställs.

1952
Efter viss ”jeterfarenhet” från några pass med J28B Vampire på F18, avlöstes Mustangerna av J 29 Tunnan. Jetåldern hade gjort sitt inträde på F16.

1956
Berghangaren med två nedfarter klar att tas i bruk.

1961
J 35A och J 35B´, de första versionerna av Draken ersätter J 29.

1962
Centraliserades typinflygningsskedet TIS för utbildning på fpl 35 till F 16. Med detta tillfördes den tvåsitsiga SK35C.

På F16 installeras flygvapnets första flygsimulatorer för J35A.

1964
J35B´ ersätts med J 35A

1968
F16 tilldelas SK60A, vilka ersätter J 29F för flyg-utbildningen av F20 kadetter.

1976
J35A ersätts med J 35F1. Draken var i olika versioner i tjänst på flottiljen i 25 år.

1983
Lätta attacken kom till 5 div från F21 med SK 60B/C

1986
3 div ombeväpnas till JA 37 Jaktviggen.  F16 tilldelas digital JA 37- simulator med visulator.

1987
2 div ombeväpnad till JA 37 och fpl 35 avföres helt från F16

1990
Separat Typinflygningsskede för JA 37 jakt-TIS  etableras på F16

1993
JA37-simulator modifierad för unik taktikträning mot stora målförband

1996
Lätta attacken avvecklas

Avveckling
I enlighet med riksdagens beslut i maj 2001 lades F16 ned 31 december 2003.

Flyging 1 gr Sigvard Berg skrev en artikel "F16 Kungliga Upplands Flygflottilj" som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 3 1964Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F16 vid den tiden.

(Källa: AEF)


14 november 2016

Under det att Flygvapnet under 2016 firar 90 år, reser flygvapenchefen runt till alla avvecklade förband i Flygvapnet. Under måndagen den 14 november var det dags att genomföra minnesceremoni i Uppsala.

Mellan 1943 och 2003 verkade Upplands flygflottilj, F 16 i Uppsala. F 16 var under hela sin tid en jaktflygflottilj i Flygvapnet.

Året efter att F 16 etablerat sin verksamhet i Uppsala tillkom F 20 1944. F 20 verkade fram till och med 2004 under den förbandsbeteckningen. F 20 omvandlades till Luftstridsskolan den 1 januari 2005.

Minnesceremoni 1

C LSS, överste Anders Persson, Flygvapenchefen generalmajor
Mats Helgesson och siste chefen för F 16 Christer Olofsson 
vid minnesstenen.
 

Minnesceremoni 2

Ingermar Nilsson från Ärna veteran- och kamratförening berättar om
F 16 och F 20 historik.

Minnesceremoni 3

Flygvapenchefen håller tal vid minnesstenen.

Minnesceremoni 4

Ett stort antal medarbetare på Uppsala garnison deltog
vid minnesceremonin.

Minnesceremoni 5

Ordföranden för Ärna veteran- och kamratförening (ÄVKF); P-O Persson,
höll också tal.

Minnesceremoni 6

Flygvapenchefen tillsammans med ordföranden lägger ned en
vacker krans för att hedra alla medarbetare vid F 16 och F 20.

(Bilder och text ovan från FB Uppsala Garnison)


Artiklar ur FlygvapenNytt

Direkt från F 5 till flygplan 35 (nr 2/64)

F 16 50 år. Flygdag (nr 3/93)

F 16 i Uppsala läggs ner efter 60 år (nr 4/03)

F 16 mottog flygande spaningsradar (nr 4/97)

F 16 skola och jaktförband samtidigt (nr 1/71)

F 16 Transportflygdivisionen: Snabbt och säkert världen över (nr 1/01)

F 16-pilot roteflög med havsörn (nr 2/61) (se även F 12 nr 3/61)

Flygskolan till Malmen (nr 4/01)

Flygskolan flyttar till Malmen (nr 1/02)

Flygskolans flytt till Malmen (nr 4/02)

Första JA 37 till F 16 (nr 1/86)

Grundläggande taktisk utbildning (nr 3/02)

Jaktviggen har lämnat Uppsala (nr 3/03)

Opil på väg mot Uppsala (nr 3/03)

Simulator för Draken (nr 5/62)

Tema: Upplands flygflottilj (nr 2/93)

TIS - 35 - en flyglärare berättar (nr 1/64)

Upplands flygflottilj 50 år (nr 2/93)

"Överste, målflygdivisionen har landat" (nr 3/97)


Artiklar ur TIFF

F 16 - en 50-åring som ännu växer (nr 4/93)

Hälsning från Arna äng F 16 (nr 2/71)


Artikel från Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)

F 16 (SFF)

Flygdag på F 16 (SFF)

Ärna åter flygflottilj (SFF)

F 16 Museum (SFF


Länkar

F16 Kamratförening


Böcker

FV Förband och Skolor 1900-talet, Braunstein

Vingar över Uppland, F16 1943-1993, Regefalk Egon m fl