FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PS-16/F (1951-1965)


 

PS-16

Allmänt
PS-16/F var i likhet med PJ-21 tillverkad av den engelska firman MARCONI.
Flygförvaltningen anskaffade 1949 dessa stationer i fem exemplar. PS-16 var med avseende på sin långa räckvidd, avsedd att bli flygvapnets första storradar. Den var även flygvapnets första fortifikatoriskt skyddade radar-anläggning. Stationen ansågs mycket hemlig och omgavs därför med sträng sekretess.

Som luftbevakningsstation inom flygvapnet uppfyllde PS-16 väl sin uppgift som fjärrspaningsradar. Den hade en räckvidd mot flygplan på upp till 250-300 km, men för den andra uppgiften, jaktstridsledning, var stationen mindre lyckad pga den stora lobvinkeln i horisontalplanet, (ca 40 grader). Flygplanekona kom därför att presenteras som långa ”korvar” på indikatorn, vilket gjorde att det var svårt att bestämma bäringen till målet och som även resulterade i problem att hitta målet på höjdmätarradarn.

PS-16 var den första markradarstationen som var utrustad med skydd mot aktiv störning men störskyddets effektivitet var mycket tvivelaktigt.
Stationen lämnade måldata i form av bäring och avstånd. Höjddata presenterades av en separat höjdmätarradar PH-13/F.

Kortfattad beskrivning
Hårdvarumässigt omfattade PS-16-materielen ett antal större och mindre apparatstativ, spänningsomvandlare, servogenerator samt antenn med antennvridbord.

Stationens modulator och sändare var uppdelade i två separata apparatstativ täckta med mässingplåtar och sammansatta till en gemensam enhet.

Modulatons konstledning laddades upp till 12 kV spänning genom fyra parallellkopplade likriktarrör och urladdades genom en gastriod. Konstledningens utgång var kopplade till sändarens anoder genom en pulstransformator som gav en spänningspuls på 16 kV till sändaren.
Sändaren innehöll ett oscillator- och ett förstärkarsteg. Pulsuteffekten från sändaren var i storleksordningen 400 kW vid antingen 5 eller 15 micro-sekunders pulstid.

Samtliga frekvensavstämningsorgan i oscillator och sändare var mekaniskt sammankopplade genom kuggdrev och kedjeöverföring så att frekvens-avstämning kunde ske med endast en avstämningsratt. Sändare och modulator kyldes genom ett avancerat slutet kylsystem.

Stationens mottagardel var samlad i ett separat apparatstativ som av praktiska skäl var placerat i anläggningens observationshytt. Mottagarutrustningen bestod i princip av två MF-förstärkare, bildfilterenhet, en bildföstärkare innehållande bl.a tre videoförstärkare och triggpuls-förstärkare.

Radarns presentationsutrustning utgjordes av en separat enhet innehållande två bildindikatorer, ett PPI med 9” bildrör och en sektorindikator med 6” bildrör.

Antenn med tillhörande vridbord var placerad i toppen på en ca 20 m hög stagad mast. Antennen utgjordes av två par horisontellt riktade antenn-element (dipoler) monterade parvis på två 5,7m breda reflektorer. Vridbordet med växellåda och släpringsenhet var sammansatt till en gemensam enhet. Antennen drevs runt av en likströmsmotor och antennrotationen var variabel mellan 0-7 varv/min medurs rotation alt 0-2 varv/min moturs rotation. Antennen kunde även ställas i önskad bäring manuellt med en manöverratt.

Tekniska data
Sändarfrekvens                  80-90 Mhz
Våglängd                           ca 3,5 m
Pulsrepetionsfrekvens       250 Hz
Pulseffekt                          400-450 kW
Pulstid                               5 alt 15 microsek
Mellanfrekvens                 8 Mhz
Mätområde                       36,180 och 360 km
Räckvidd                          ca 250-300 km

För mer information läs Radarspaningsstation PS-16/F (13,7 MB) Författare: Rune Erlandsson. (F05/04)

Dokument som innehåller mer information om PS-16.

C2 History (8 MB pdf) Författare: Combitech AB.
C2 History (28 MB powerpoint-fil)

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet (F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.

Markradarstation PJ-21 (1,7 MB) Författare: Rune Erlandsson. (F12/04)

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Spaningsradarstation PS-66T (4,6MB) Författare: K-G Andersson. (F06/07)

Stril 50 utdrag (1,1 MB) Författare: John Hübbert. (F03/07)

Detta dokument är ett utdrag ur det Stril 50 dokument som John Hübbert skrev för FHT:s räkning 2007. Detta dokument är publicerat i Flygvapenmuseums årsbok, Ikaros 2008.

Det finns nu en utökad version 2 av dokumentet.

De fullständiga Stril 50 dokumenten finns att läsa på Försvarshögskolan, Krigsarkivet, Flygvapenmuseum, F21 förbandsmuseum, Teleseum vid Ledningsregementet i Enköping och hos en del av Flygvapnets kamratföreningar.

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)


Film

PS-16Radarspaningsstation PS-16/F

Historik
Filmen visar antennutrustningen för en av flygvapnets fem radarspaningsstationer PS-16/F. Filmen saknar ljud, är i färg och 3,19 minuter lång.

Radarspaningsstation PS-16/F tillverkades av Marconi i England och inköptes 1949 i fem exemplar av flygvapnet och hade dessförinnan köpts in av marinen i tre exemplar för kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon samt för skolfartyget Prins Carl.

PS-16/F var, med avseende på sin långa räckvidd, avsedd an bli flygvapnets första storradar med installation i fortifikatoriskt skyddade anläggning men tekniska brister gjorde att den ersattes av Radarstation PS-08.

Stationen ansågs på sin tid som mycket hemlig och omgavs därför med sträng sekretess.

Filmen är producerad av Sture Bild/Reinhold Carlsson på uppdrag av KFF/FMV (1970).
Fritt för intresserade att kopiera.

Digitalisering har skett genom FHT försorg 2021.

Beskrivning delar av filmen
Filmen visar antennutrustningen för en av flygvapnets fem markradarspaningsstationer PS-16/F.

Film utan ljud.

00:00 Närbild av antennens fundament/bas.

00:04 Tiltning uppåt och utzooming för att visa masten i sin helhet.

00:20 Översiktsbild av antennens mastens övre del med antenn och vridbord.

00:44 Klipp till helbild av antenn med vridbord.

00:51 Inzoomning till närbild av antenn med vridbordet.

01:03 Närbild av antenn med vridbordet.

01:12 Utzoomning till helbild av antenn med vridbordet.

01:20 Helbild av antenn med vridbordet.

01: 31 Klipp till bild av antennens övre del, från håll. Med träd i förgrunden. Bilden överexponeras ett par gånger och en hand visas framför kameran under en kort stund.

01:54 Inzoomning till närbild av antenn och vridbordet. Med träd i förgrunden.

02:03 Närbild av antenn och vridbordet. Med träd i förgrunden.

02:11 Snabb inzoomning till extrem närbild av antenn vridbordet. Med träd i förgrunden.

02:13 Extrem närbild av antennvridbordet. Med träd i förgrunden.

02:27 Utzoomning till helbild av antenn med vridbordet, från håll. Med träd i förgrunden.

02:41 Helbild av antenn med vridbordet, från håll. Med träd i förgrunden.

02:49 Klipp till närbild av antenn med vridbordet. Med tallgrenar i förgrunden.


Artiklar ur TIFF

Radarns barndom i Sverige del 1 (nr 2/14)

Radarns barndom i Sverige del 2 (nr 3/14)


Länkar

Civila och militära radarstationer i Blekinge (Göran Mossbergs hemsida)

De första radarstationerna på Gotland (Gotlands militärhistoria och Gotlands trupper)

PS-16/F (AEF)

PS-16, 1945-65 (Arboga robotmuseum)

PS-16 (Wikipedia)

Radarspaningsstationerna PS-16 "Ögat" och PS-65 "Katten" (R 130) - Furillen Rute (Gotlands militärhistoria och Gotlands trupper)

Spaningsradar PS-16 (Bergrum)