FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo


Vädertjänst


Militär vädertjänst i Sverige under 1900-talet

I Sverige har militär vädertjänst bedrivits under ungefär en mansålder. Under hela denna tid har verksamheten präglats av ambitionen att åstadkomma något praktiskt taget omöjligt: Att leverera till alla delar korrekta väder- prognoser i en detaljerad tids och rumsskala. Många individer har med fantasi och energi och viss otålighet framgångsrikt utnyttjat vetenskaplig och teknisk utveckling för att höja tjänstens kvalitet. Just förhållandet att man aldrig kan lyckas till hundra procent har i hög grad bidragit till att man ägnat mycket kraft åt utvecklingsarbete.

För att denna dynamiska utveckling och dess intressanta historia inte skall falla i glömska har vi författare tagit oss an uppgiften att beskriva den åtminstone översiktligt. Sammanställningen är inte ett vetenskapligt historiskt dokument, men så långt det varit praktiskt möjligt har vi kontrollerat att innehållet är korrekt. Vi har gått igenom arkiven, intervjuat personer som var med då det hände och tagit vara på våra egna erfarenheter från att ha varit
delaktiga i utvecklingen under en stor del av den tid som behandlas. Några förband har bidragit med värdefullt bildmaterial. Högkvarterets KRI VÄD har under arbetets gång bidragit med konstruktiva synpunkter på utformningen.

Utvecklingen av teknik och organisation intar en central plats i framställningen. Vi har också tyckt att det är av intresse att beskriva de tankegångar som styrt utvecklingen under olika perioder. Slutligen har vi även försökt beskriva hur arbetsmetodik och hjälpmedel för meteorologen utvecklats över tiden.

Vi har i huvudsak delat upp materialet tidsmässigt. Det har dock känts naturligt att behandla vissa områden samlat och då frångå den strikta tidsindelningen.

Skriften är i första hand tänkt att läsas av personer som har eller har haft anknytning till vädertjänsten och vi har därmed inte bemödat oss med att förklara alla facktermer och liknande. För att även andra intresserade, som exempelvis vädertjänstens kunder skall kunna ha behållning av att läsa den har dock en del förklarande textavsnitt och fotnoter införts.

Sten Haglund Anders Söderman


Läs mer om militär vädertjänst i Militär vädertjänst i Sverige under 1900-talet (13 MB) Författare: Sten Haglund, Anders Söderman. (F08/08) (Ovanstående text är hämtad ur detta dokument)

Mer dokument som innehåller information om vädertjänsten

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB)
(F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Flygvapnets telefaxnät (3,5 MB) Författare: Birger Svensson. (F14/09)


Dokument

Vädertjänst (Sivert Mässing)

Väderlekstjänst (F 1) (Gustaf Blume, Agne Svahn)


Artiklar ur Underrättelser från flygledningen (Ufl)

"Felprognos" (nr 12/48)

Flygvapnets väderberoende (nr 6/50)

Meteorologernas livförsäkringsskydd (nr 7/51)

Flygtjänst - Höjdvindar och höjdprognoser (nr 5 o 6/53)

Radar och väder (nr 12/53)

Numeriska prognoser (nr 4/58)

Väderlekstjänst - Vad kan man göra åt vädret (nr 4/58)

Den numeriska prognosverksamheten (nr 5/59)


Artiklar ur Flygvapennytt

VÄDRET SOMMAREN 1960 (nr 2/60)

Flygvapenmeteorologer på studiebesök i USA (nr 2/61)

Flygvapenmeteorolog på studieresa i USA (nr 3/63)

Flygmeteorologen (nr 1/65)

ADB - datamaskinen som väderspåman (nr 3/65)

Premiär för väderöga (nr 1/67)

MVC (nr 1/68)

"Tämja vädret" meteorologisk möjlighet (nr 5/72)

Vädermodifiering - en framtidsvy i vardande (nr 2/74)

Vår nya vädermätvagn (nr 2/80)

Militär vädertjänst i Kina (nr 3/83)

Försvarets vädertjänst 40 år, del 1 (nr 3/84)

På rak kurs mot bättre väderprognoser (nr 3/84)

Väder 80 (nr 3/84)

Vädertjänst för en hög flygsäkerhet (nr 3/84)

Vädret och militära operationer (nr 3/84)

Försvarets vädertjänst 40 år, del 2 (nr 4/84)

Intervju med "kundsidan" (nr 4/84)

Samverkan mellan civil & militär väderpersonal (nr 4/84)

Verksamhet vid regional vädercentral (nr 4/84)

Vädertjänst för Armén (nr 4/84)

Vädertjänst för Marinen (nr 4/84)

Vädertjänst vid militära övningar (nr 4/84)

"Mät-61:an" Meteorologisk forskning på hög nivå (nr 2/85)

Transportabel väderstation VÄD-OBS-90 (nr 2/87)

Avtal med riksradion (nr 4/88)

Militära vädertjänsten ej ihop med SMHI (nr 4/88)

Väder via satellit (nr 2/89)

Bättre väderprognoser med NYSA (nr 2/92)

Flygvapnets Väderskola VÄDS (nr 2/92)

Världens modernaste väderinfosystem (nr 2/93)

F 4 provar samverkan i informationsteknik (nr 4/95)


Artiklar ur TIFF

RVädC - Regional vädercentral (nr 3/75)

Flygvapnets Väderskola - VÄDS (nr 1_o_2/83)

Väder 80 (nr 1/84)

Vädertjänstfunktion och funktionskrav (nr 1/84)

Väd-Obs-90 - Transportabel väderstation (nr 1/87)

Sverige får bättre väderprognoser (nr 3/91)

Nytt vädersatellitbildsystem (nr 4/91)

MILMET - Världens modernaste väderinformationssystem (nr 4/92)

MOMS, semiautomatiskt väderobservationssystem (nr 1/94)

Ny molnhöjdmätare (nr 3/94)

VINDRAD (nr 3/10)


Länkar

Militär vädertjänst i Sverige under 1900-talet (F 21 flygmuseum)


Film

Försvarets vädertjänst del 1 av 2 (YouTube)

Försvarets vädertjänst del 2 av 2 (YouTube)


Bilder från väderavdelningen på en flygflottilj

Flotillj avdelning 2 väderavdelningFlottilj avdelning 2 väderavdelning

Flottilj avdelning 2 väderavdelning


ÅskmolnOrkan

Åskmoln och Orkan

Moln över Grönhögen

"Kvällsmoln" södra Öland (foto: Hasse Bruno)