FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Flygtrafikledning


Artiklar ur Underrättelser från flygledningen (Ufl)

Flygsäkerhetstjänst - Trafikledning från TL-vagn (nr 2/52)

Nya kontrolltorn vid flygplatserna (nr 7 o 9/53)


Artiklar ur Flygvapennytt

2 Räddningsuppdrag (nr 1/60)

All trafikledning samordnas i Luftfartsverket (nr 2/73)

Blir civil och militär trafikledning gemensam i framtiden? (nr 1/67)

Central TL-skolning på Sturup 73 (nr 2/69)

Direktrekrytering och utbildning av Trafikledare (nr 2/70)

Efter 35 år lämnar CEFYL Flygstaben (nr 3/81)

FLSS i världstopp - integrerad 26-miljonersskola (nr 4/74)

Flygräddningens hjärna, CEFYL (nr 3/70)

Flygtrafiktjänsten år 2000 (nr 3/87)

Flygtrafiktjänst - Vad är det? (nr 1/92)

FRÄD:s Catalinor har gått ur tiden efter 13 års tjänst (nr 2/60)

Försvarets flygräddning under 50 år (nr 3/98)

Instrumentfel i moln (nr 2/64)

Klart Svea Kontroll (nr 1/65)

Luftrum 74 ger livsrum åt flygvapnet (nr 1/74)

Luftrum 98 (nr 4/98)

Nya LAKSimulatorn utbildar flygtrafikledare (nr 4/99)

Radikal modernisering av svensk flygtrafikledning - System 2000 (nr 2/95)

Samarbete för ökad flygtrafiksäkerhet - EUROCONTROL (nr 3/91)

Skåne Kontroll - Hörnsten för flygsäkerheten (nr 5/72)

Sovjetunionens svenska flygtrafikledningssystem (nr 2/80)

Svea Kontroll (nr 5/65)

Svea Kontroll - den ovärderliga trafikledaren (nr 1/71)

Vad gör flygräddningscentralen (nr 1/93)

Yttäckande kontrollerat luftrum (nr 1/83)

Öppna luftlandskap skapar förtroende (nr 4/90)


Artiklar ur TIFF

ATCAS - Nytt trafikledningssystem från Stansaab (nr 1/75)

Civil och militär flygtrafik i fred under Luftfartsverket (nr 3/75)

Flygledningsradionyheter (nr 3/73)

Luftfartsverkets omorganisation (nr 1/86)


Länkar

Aviation Capacity Resources (acr)


Antingen har vi material som kommer att läggas in här, så snart som tid medges - eller så kan du som känner till området, meddela Hans-Ove (FHT urval FV sekr), att du vill bidra med din kunskap, som tacksamt kommer att mottagas.