FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

RB 68 (Bloodhound Mark II) (1963-1978)


Rb 68Rb 68 radar


I juni 1961 föreslogs att luftvärnsrobotsystem Bloodhound MK II, RB 68, skulle anskaffas för flygvapnet. Anskaffningsbeslutet motiverades bland annat på följande sätt:

”För att bibehålla och förbättra luftförsvarets möjligheter att infria målsättningen enligt gällande försvarsbeslut är det önskvärt att komplettera jaktflyget med robot 68, främst på grund av detta vapensystems förmåga att bekämpa snabba mål och till hög insatsbe-redskap. Det är också värdefullt att robot 68-förbanden kan insättas mot vapenbärande flygplan, spanings-flygplan och störflygplan som uppträder på höjder ovanför våra jaktflygplans praktiska verkanshöjd".

I slutet av juni 1961 fick flygvapnet bemyndigande att beställa materiel till sex divisioner (med avbeställningsrätt för tre) men 1963 fastställdes antalet till sex. RB 68 var en vidareutveckling av RB 365 (Bloodhound Mark I) men till skillnad från RB 365 skulle RB 68 också vara rörligt.

Systemet konstruerades av ett konsortium av brittiska industri företag med British Aircraft Corporation (B.A.C.) som systemsammanhållande. Parallellt med leveransen till svenska flygvapnet skedde leverans till Schweiz och till Royal Air Force i Storbritannien.

LUFTVÄRNSROBOTSYSTEM 68 BLOODHOUND MK II av Dag N H Malmström

(Källa: Robotmuseum Arboga)

Läs mycket mer om RB 68 här!

Dokument som innehåller mer information om RB 68

Flygvapnets transportabla radiolänkar 1948-2000 (8 MB) (F05/06 ) Författare: Göran Kihlström.

Strilsystem m/60 (6,5 MB) Författare: Örjan Erikson, Bengt Eklöf (F01/12)


Artiklar ur Underrättelser från flygledningen (Ufl)

Bloodhound (5/59)


Artiklar ur Flygvapennytt

4-tons flygvapenrobot lyfts med specialkran (nr 2/63)

Förbandsindragningarna (nr 2/75)

Första luftförsvarsroboten installerad (nr 2/60)


Artiklar ur TIFF

Våra rörliga RB 68 divisioner (nr 68/3)

Inte bara flygplan (nr 99/3)

Luftvärnsrobotsystem 68 (nr 08/3)

Luftvärnsrobotsystem 68 (nr 09/2)

Luftvärnsrobotsystem 68 (nr 09/3)

Luftvärnsrobotsystem 68 (nr 09/4)

Luftvärnsrobotsystem 68 (nr 10/2)


Artikel ur Bergtrollet

System "Bloodhound" - en ny luftförsvarsrobot av intresse för CVA (nr 2/59)

Bergtrollet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Länkar

Bristol Bloodhound (Wikipedia)

Bristol Bloodhound (Militärhistoria i fokus)

Följ mitt Rb68 dioramabygge (Hans Fehrnström)

Luftforsvarets Veteraner (Här finns lite Lv, bl a HAWK)

Luftförsvarsrobotsystem RB 365 och RB 68 (Arboga Robotmuseum)

Luftvärnsrobotsystem 68 av Peter Wretman ((Arboga Robotmuseum)

Luftvärnsrobotsystem 68, Bloodhound MK II (Fortifikation Väst)


Rb-68 och Vertol_hkp