FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PV-881/F (1982-1992)


PV-881

 

Allmänt
1982 utprovades en ny modern väderradar, PV-881/F, på F21 i Luleå.

Radarn inköptes från Enterprice Electronics Corporation (EEC), USA, i ett exemplar.

Provet ingick som ett led i en långsiktig plan för att ersätta de över 20 år gamla PV-30 stationerna, som ännu var stommen, i flygvapnets förband.

PV-881 ansågs vara en av de modernaste väderradarstationerna i Norden.

En del av moderniteterna var:

  • Tidsstyrd uppstartning och bearbetning
  • Processad information och lagring
  • 3-dim bilder
  • Färgprecentation av processade bilder
  • Flera brukare kunde utnyttja samma radar.

Väderleksfronten kunde förbättras genom säkra prognoser, snabb analys av väderläget, övervakning av större geografiska områden, samt mer lättillgänglig information.

Sammantaget innebar ovan nämnda fördelar möjlighet till ett effektivare utnyttjande av flygtiden, t.ex. genom val av övningssektorer och möjlighet till flygning utan alternativ landningsplats.

PV-881 var dessutom ett bra hjälpmedel för flygvapnets tredje regionala Vädercentral, RVädC N.

Tekniska data
Se Väderradar PV-883/F

För mer information se artikel nedan ur Flygvapennytt, ”Nya väderradarn PV-881" (nr 1/83).


Artikel ur Flygvapennytt

Nya väderradarn PV-881 (nr 1/83)