Välkommen till FHT Hemsida!

 

 


FHT

Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT) är en försvarsstödd organisation, som har som främsta uppgift, att biträda Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) och Statens Maritima Museer (SMM) med anknutna museer, med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av telemateriel, som utgått ur försvarsmakten.

Dessutom kan andra processer som genomförts inom totalförsvarstanken beskrivas. Med dokumentation avses insamling och beskrivning av intressanta system och föremål, där prioriteringen läggs på äldre materiel, för att även kunna intervjua personer, som deltagit i anskaffning, användning, underhåll och avveckling.

Det är väsentligt att kunna få med de som var med, när systemem togs fram. Vid dokumentationen skall även beskrivas eventuella civila anknytningar eller bonuseffekter.

De dokument som tas fram, trycks i ett begränsat antal, där bl.a. Krigsarkivet får ett exemplar, för att lägga in i den speciella avdelningen för FHT dokument.

FHT är i detta sammanhang intresserad av att få kontakt med personer som kan bidraga med information om olika system som försvarsmakten utnyttjat. Speciellt värdefullt är sådan information som inte kan återfinnas i officiella beskrivningar eller i handlingar som finns i arkiv. Det kan röra sig om personliga upplevelser eller andra händelser knutna till materielen. Inget är ointressant och varje pusselbit är välkommen oavsett hur den levereras.


Använd menyn längst upp för att komma vidare på hemsidan.

Använder du smartphone eller surfplatta, klicka på bilden ovanför "Smartphone/surfplatta".

Startsidan = med denna sida, nås från alla FHT sidor, genom att välja FHT-loggon i övre vänstra hörnet.


Försvarsmaktens bloggar


Senaste nytt

 


2024-01-02

En film, Avveckling av LVA2 förmedling har lagts in under Flygvapnet/Radio/Luftoperativa radionätet. Filmen visas inte på skärmen utan laddas ner till dator (motsv). Radiomottager EK11 har tillförts på samma sida!


2023-10-31

En ny rapport är inlagd under Flygvapnet/Dokument. AN/TTQ-1, en transportabel luftförsvarscentral under tidigt 1950-tal

An/TTQ-1

Dokumentet har funnits/finns på KrA i pappersform i ursprungligt skick i FHT arkiv 1062, Volym 5.


2023-10-31

En ny sida är inlagd om den tänkta utställningen *FTN 75 år" som inte kunde bli av pga pandemi och höjd beredskap på Ledningsregementet.

FTN 75 år

Sidan är också nåbar via länk till höger "FHT, FTN 75 år".


2023-05-31.

En ny rapport är inlagd under Flygvapnet/Dokument. Systemeffektanalys.

Systemeffektanalys

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2023-02-27.

Ett "nygammalt dokument" Försvarets Fasta Radiolänknät Försvarets Telenät, Ett Historikst Perspektiv finns utlagt under FMGem/Dokument.

FFRL FTN

 

 

 

 

 

 

 

 


2023-02-26.

Sidan om Krigsarkivet, FMGem/Krigsarkivet har uppdaterats, då cirka 100 arkiv kartonger har lämnats in till KrA under vecka 8. Förteckningarna över urvalsgruppernas producerade dokument har uppdaterats. Lite bilder från överlämningen finns längst ned på sidan.

 

 


2023-02-03.

En ny rapport är inlagd under Flygvapnet/Dokument.
Utvecklingen av svenska försvarets lednings- och sambandssystem i ett internationellt perspektiv.

Den tekniska utvecklingen

 

 

 

 

 

 

 


2022-11-15.

Dokumentet Föreskrifter för signalering (1931), finns utlagt i slutet av FM Gem dokument.


2022-10-27.

Två nya rapporter är inlagda under Flygvapnet/Dokument,

Flygvapnets Centrala Flygverkstäder

FCF

Fasta och rörliga Radiolänksystem och Flygvapnets Fasta Radiolänknät (FFRL).

FFRL


2022-10-10.

Tre nya rapporter är inlagda under Flygvapnet/Dokument:

Jaktlänken i JA 37 systemet

Jaktlänken

Projekt VEGA

Projekt VEGA

Den svenska atombomben.

Den svenska atombomben


2022-04-20.

Diverse filmer har lagts in på Flygvapensidan. Se under Flygvapnet/Nyheter.


2022-03-27.

Ändring av Best FHT 2019-09-05, underbilaga 2, föranledd av KrA flytt till Arninge. Se på "insidan FHT, senaste nytt".


2022-03-17

Lite filmer utlagda. Se under Flygvapnet/Nyheter.


2022-02-11

För de som har behörighet till FHT hemsidas insida finns ett nytt dokument under Flygvapnet/Dokument, "Utvecklingen av svenska försvarets lednings- och sambandssystem i ett internationellt perspektiv", att läsa. Det läggs ut på FHT hemsidas utsida, då det är tryckt och distribuerat efter vedertagen sändlista!


2022-01-03

Nedan ett dokument för "telefonnördar".

Finns utlagt på denna sida.

LME Katalog

Är på 22 (MB)


Läs tidigare "nyheter" genom att klicka på en länk nedan:

FHT FHT Loggo

FMGem FMGem loggo

Armén Armén logo

Marinen marinen loggo

Flygvapnet flygvapnet loggo