FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

Nyheter


2023

  • 2023-02-27. Ett "nygammalt dokument" Försvarets Fasta Radiolänknät Försvarets Telenät, Ett Historikst Perspektiv finns utlagt under FMGem/Dokument.
  • 2023-02-26. Sidan om Krigsarkivet, FMGem/Krigsarkivet har uppdaterats, då cirka 100 arkiv kartonger har lämnats in till KrA under vecka 8. Förteckningarna över urvalsgruppernas producerade dokument har uppdaterats. Lite bilder från överlämningen finns längst ned på sidan.
  • 2023-01-27. Sidan om Krigsarkivet FMGem/Krigsarkivet har uppdaterats vad avser FHT arkiv. Lite småändring och så har arkivdokument över, urvalsgrupp armé, marin, fmgem och övrigt producerade dokument lagts in i högra spalten. Det finns en bild över arkiv 1062 i KrA, längst ned på sidan.
  • 2023-01-19. Sidan om Krigsarkivet FMGem/Krigsarkivet har uppdaterats vad avser FHT arkiv 1062. F27 och F28 vad gäller FV och F31 till F37 vad gäller Marinen har tillkommit. Dock pågår arkivarbete och arkivkartongerna finns inte på KrA ännu, men kommer inom en snar framtid att förflyttas till Riksarkivet/KrA.

2022


2021


2020


2019


2018


2016


2015


2013

  • 2013-10-01. Under FMGem/Krigsarkivet har flik 1 "Försvarets Historiska Telesamlingar" och "Arkiv rörande urvalsgrupp FV producerade dokument" uppdaterats.
  • 2013-03-14. Ett antal "chiffer- och kryptodokument", som vi haft sedan tidigare har kompletterats med författare: Bengt Beckman (f.d. chef för FRA´s kryptologiska analys) och Kjell Kulle.
  • 2013-02-04. Dokumentet Fjärrskrift, allmänt (2,5 MB) Författare: Arne Svensson är inlagt under FMGem/Dokument. Detta är en uppdaterad version, med bilder.

2012


2011

  • 2011-06-01. Ny hemsida startar.

2010