FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén logo

 

Armén

Armén har sedan lång tid tillbaka en väl fungerande museiorganisation med Armémuseum, som ingår i SFHM, som ansvarig instans. Detta museum, eller dess föregångare Artillerimuseum öppnades för allmänheten 1879. Dessutom finns ett antal bra utrustade och väl fungerande förbandsmuseer, som speglar förbandens historiska utveckling, såväl vad gäller dess uppgifter och roller i det svenska försvaret, som förbandets organisation, personal, utrustningar och beväpning etc.


Armén, Teknik och System.

Armén struktur Teknik Val av Spaningsradar Val av ljudmätutrustning Val av Eldledningsradar Val av Telenät Val av Materielförsörjning Val av Dokument VAl av Radio Val av DAta/Fjärrskrift Val av Navigering Val av ATLE Val av operativ ledning Funktionskedja luftvärn Optik Sambandstjänst Optisk signalering Strömförsörjning Ledningsplatssystem Master Stabshytt Drift- och underhåll Milo Fo Fördelning Övrigt Samband bilder System/Dokument Signalskydd


I den underliggande strukturen till denna bild, finns det en hel del "knappar" i respektive struktur, som ännu inte är valbara - antingen har vi material som kommer att läggas in där, så snart som tid medges - eller så meddelar du som känner till området, Armégruppen, att du vill bidra med din kunskap, som tacksamt kommer att mottagas.


Armebloggen

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor.


Försvarsmakten har fått ett nytt förband ( Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS))


Nedan lite äldre tid .....!

Artiklar ur Flygvapennytt och TIFF, mm om lite historia