FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Radio


Ra 844

Ra 844

Denna utrustning nyttjades i de rörliga KV-annex som fanns bl.a. vid Fo-förbanden.

Utrustningarna monterades i f.d. kärror från telefonstationskärra 100 DL.

För ytterligare info se FHT-dokumentet:
Arméns tunga fordonsburna radiostationer (A06/05) Författare: Sven Bertilsson

Se även:
Radiosändare 844B (M3950-844020)

sm7ucz.se/Ra844/Ra844.htm