FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Tmr VIII


Radiostation Tmr VIII

Radiostation Tmr VIII

1934 års sambandsövning mellan de tre vapenslagen hade visat att Flygvapnets transportabla radio var omodern, åldrad och inte lämplig för de uppgifter som krävdes.

1936 skrev chefen för Flygstaben (CFS) ett PM till Kungliga Flygförvaltningen (KFF) med tekniska krav på anskaffning av en ny mobil radiostation som skulle heta Tmr-VIII.

  • Räckvidd för KV skulle vara 300 km mot flygplan och 400 km mark - mark
  • Transportabilitet med hastighet på landsväg med 50 km/tim
  • Stationens prestanda skall diskuteras med användare vid flottiljer, radio- och bilindustrin m.fl.
  • Samtliga erfarenheter från FV äldre Tmr skall omsorgsfullt tillvaratagas

Anbud kom in från AGA-Baltic, SATT och SRA som resulterade i en beställning 1938 till SRA med en kostnad av 29100 kr per komplett fordon.

Den 24 maj 1940 levererades den första Tmr-VIII fordonet med F1 som mottagare. Fram till och med 1944 hade 31 st. fordon levererats av vilka 3 st. sänts till det finska vinterkriget.

Fordonets kaross var monterad på ett Volvo 2,5 tons standardchassie efter ”spårvägarnas normer”. I karossens tak var ett finmaskigt kopparnät inlagt som var förbundet med fordonets övriga metallmassor samt till ett på sidorna neddragen gördel av kopparplåt. Detta för att reducera HF-strålningen från antennen in i fordonet.

Sändaren var en från SRA tillverkad LV - KV sändare av typ AXP-140 med 1000 W antenneffekt vid telegrafi utan ton. Det var en mycket hög uteffekt som i vissa fall kunde ställa till med problem.

I fordonet fanns en operatörsplats men sändaren kunde även fjärrman-övreras över en dubbel fälttelefonlinje. För telefoni kunde sändaren modu-leras med kristallmikrofon, fälttelefonapparat eller över fälttelefonlinje. Den kunde användas för vidareutsändning av telefonmeddelanden över radio från ledningscentralen eller från förbandschefens tjänsterum.

I fordonet fanns två radiomottagare som inledningsvis var Hammarlund Mrm-5 och senare den av SRA tillverkade Mrm-6.

I Tmr-VIII ingick en transportabel pejlutrustning, Tmrp II, som under transport förvarades i fordonet. Den kunde ställas upp på ett avstånd av max 2000 m från Tmr-VIII. Med en manöver- och betjäningsenhet kunde operatören från pejlplatsen manövrera och betjäna Tmr-VIII. Manövreringen inskränkte sig till val mellan en i förväg inställd kortvågs- och långvågsfrekvens.

När El-sektionen vid CVV i Västerås, under 1946, fördes över till CVA i Arboga följde även det centrala verkstadsavtalet med. Radiostation. Tmr-VIII blev en av de stora arbetsuppgifterna vid CVA:s El-sektion med modifieringar, rep-arationer och tidsbundet underhåll vid flottiljerna.

Tekniska data

Fordon

2,5 tons lastbilschassie

Kaross av bulldogstyp

Vikt 5600 kg

Motor 75 - 85 hk

Radiostation 
AXP-140 KV-LV sändare

Frekvensområde

LV 300-600 kHz

 

2500-5000 Kc/s

Vågtyper

A1, A2 och A3

Uteffekt

1000 W vid A1

 

250 W vid A2 och A3

Mottagare Mrm-5 (Hammarlund super pro)

Två mottagare var stativmonterade med två högtalare.

5 st. frekvensområden

10 - 5,0 Mc/s

 

5,0 - 2,5 Mc/s

 

2,5 - 1,160 Mc/s

 

1,160 - 0,54 Mc/s

 

0,4 - 0,2 Mc/s

Bandbredd

Reglerbar mellan 40 dB vid ± 5 kc och 40 dB vid± 13,5 kc

Antennanläggning

Den 23/6 1968 meddelar CFV i en skrivelse att Tmr-VIII skall tas ur krigs-organisationen och att ett komplett fordon ska tilldelas Flygvapenmuseet i Malmslätt. Detta fordon är nu, år 2013 renoverat av FHT:s fordonsgrupp i Arboga.

För mer information se FHT dokument Flygvapnets radiosystem, del 1, 1916-1945 (28 MB) Författare: Arne Larsson (F13/09).


Tmr VIII

 

Läs mer data om Tmr VIII som ses ovan!