FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Meddelandeförmedlingscentral (MFC)Meddelandeförmedlingscentral (MFC) Tillverkare: Norsk Data

Meddelandeförmedlingscentral (MFC)

Tillverkare: Norsk Data

Meddelandeförmedlingscentralerna var tänkta som en tillfällig lösning, som under en övergångstid skulle konvertera trafiken mellan abonnenter med olika terminalutrustningar. D.v.s. från fjärrskriftens 50 baud och S-enhetskod (äldre skrivare) till datakodens 1200 Bit/s och 7-bitars teckenlängd och vice versa.

Till den nya förmedlingscentralen anslöts såväl fasta som uppringda förbindelser. Abonnenter som ingick i freds- och krigsfjärrskriftnäten hade fasta förbindelser och äldre fjärrskriftutrustningar (liksom alla väderabon-nenter), medan de flesta staber och förband ur armen hade uppringda förbindelser.

Fjärrskriftutrustningarna skulle emellertid utgå och på sikt ersättas av MILTEX hos alla abonnenter.

Av ekonomiska skäl men även på grund av olika förutsättningar för de olika försvarsgrenarna, kom emellertid materielomsättningen att dra ut under lång tid och är år 1998, ännu inte fullt genomförd.

MFC skulle utöver att förmedla trafik mellan abonnenter med olika terminalutrustningar också kunna klara gruppsändningsfunktionen samt mellanlagra meddelanden till adressater som var upptagna eller tillfälligt stängda av någon orsak, t ex när staben var under förflyttning till ny uppehållsplats.

Är 1982 beställdes centralerna från Norsk Data, vilka centraler efter ett antal mjukvaruproblem kunde driftsättas först år 1988. Centralerna är år 1998 fortfarande i full drift.

Läs mer om MFC i Meddelandeförmedlingscentral (MFC) (2,5 MB) Författare: Harald Andréasson. (F06/08)


Meddelandeförmedlingscentral, MFC


Bilder

Stomnät fjärrskrift fred/krig År 1988-1999FBC Ost betjäningsrum

Stomnät fjärrskrift fred/krig. År 1988-1999 och FBC:s betjäningsrum.

(Från FBC sköttes fjärrbetjäningen av hela MFC-nätet)


Planritning MFC V

Planritning MFC V (övre planet)

(Den halvautomatiska förmedlingscentralen, ES2, HC i fredsfjärrskriftnätet, var tidigare belägen på det nedre planet).

UC S och MFC V planritning

Planritning MFC S (betjäningsrum 24)
UC S betjäningsrum var tidigare belägen i rum 40)
Bild källa: Kalla krigets Kronoberg, utgiven av Smålands museum.


Artiklar ur TIFF

Nu moderniseras fjärrskriftnätet - med DATEX (Blev MILTEX)


Läs mer om halvautomatisk fjärrskrift-förmedling i dokumentet Fjärrskriftsystem och dess centraler 1938 - 1997 (38 MB) Författare: Hans Bruno, Hans-Ove Görtz. (F02/16)

Fjärskriftsystem


Länkar

Länk till en personlig hemsida om det företag och anställda, som var leverantörer för MFC, Norsk Data i Sverige