FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Meddelandeförmedlingscentral (PAFF)


Meddelandeförmedlingscentraler (PAFF)

PAFF var en Prov och försöksanläggning för Automatisk FjärrskriftsFörmedling.

Den skulle aldrig ha tagits i drift, men pga av att MFC-projektet drog ut på tiden (= blev kraftigt försenat) och den halvautomatiska förmedlingscentralen ES2, började bli åldersstigen och inte klarade av den höga trafikbelastningen, fick PAFF tas i bruk.

(Mera information om ovanstående och om övergången mellan, manuell och halvautomatisk fjärrskriftförmedling till Meddelandeförmedlingscentraler, kommer att tillföras i framtiden).


Bilder

PAFF Konsol och diskarDator

Dator, konsol och diskar. Dator.

Dator, panelDatorrum

Datorpanel. Datorrum.

OperatörsrumOperatörskonsol

Operatörsrum. Operatörskonsol.


Läs mer om halvautomatisk fjärrskrift-förmedling i dokumentet Fjärrskriftsystem och dess centraler 1938 - 1997 (38 MB) Författare: Hans Bruno, Hans-Ove Görtz. (F02/16)

Fjärskriftsystem